Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nowe rekomendacje gospodarcze


VIII Europejski Kongres Finansowy w Sopocie zakończył obrady. Celem debat środowisk biznesu, nauki i polityki było proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. W trzecim dniu debat uczestnicy rozmawiali m.in. o zastosowaniu najnowszych technologii na rynku finansowym. Na zakończenie Kongresu zostało zaprezentowanych dziewięć rekomendacji dotyczących najważniejszych wyzwań dla polskiego sektora finansowego.


Rekomendacje EKF to już tradycja – wielokrotnie znajdywały one zastosowanie w nowelizacjach regulacji prawnych i w życiu gospodarczym. Na zakończenie tegorocznego EKF poznaliśmy dziewięć rekomendacji. Dotyczyły one następujących obszarów:
  1. Makroekonomia warto przypomnieć, że w tym roku EKF zainaugurował obrady „Makroekonomicznego Okrągłego Stołu EKF”, w ramach którego Kongres będzie cyklicznie przedstawiał prognozy swoje dla polskiej gospodarki;
  2. Sektor IT w bankowości i stojące przed nim wyzwania zagadnienia z tego zakresu były bardzo często poruszane podczas tegorocznych obrad;
  3. Cyberbezpieczeństwo sektora finansowego;
  4. Finansowanie mieszkalnictwa w Polsce;
  5. Rozwój rynku nieruchomości;
  6. Rynek euroobligacji w Polsce;
  7. Zielone obligacje w Polsce;
  8. Rynek stóp referencyjnych i ryzyko systemowe;
  9. Restrukturyzacja finansowa przyjazna dla biznesu.
W poszczególnych obszarach przedstawili je: ▪ Prof. Leszek Pawłowicz – w zakresie działań makroekonomicznych ▪ Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu KIR SA – w zakresie wyzwań IT ▪ Paweł Jakubik, Polish Clowd Leader, Członek Zarządu Microsoft Polska – w zakresie cyberbezpieczeństwa ▪ dr Maciej Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych – w zakresie finansowania mieszkalnictwa w Polsce, antycyklicznych działań na rynku nieruchomości, a także przyszłości zielonych obligacji w Polsce ▪ Jacek Matyjasik, Dyrektor Departamentu Finansów, PKO BP – w zakresie rynku euroobligacji w Polsce ▪ Tomasz Mironczyk, Prezes Zarządu Instytutu Rynku Finansowego – w zakresie stop referencyjnych i ▪ Prof. Paweł Antonowicz – w zakresie restrukturyzacji finansowej przyjaznej dla biznesu.

W trzecim dniu obrad obok przedstawienia rekomendacji uczestnicy debat rozmawiali m.in o przyszłości sektora bankowego w Polsce w kontekście transformacji cyfrowej i zorientowania na klienta. Przedstawiciele banków wskazywali, że dzisiaj praktycznie każdy pracownik banku jest odpowiedzialny za utrzymanie klienta i dążenie do tego, by był on zadowolony z usług instytucji finansowej.

Ważne wypowiedzi padły też podczas debaty na temat zastosowania technologii blockchain w bankowości. Według jej uczestników blockchain to rewolucja, która nadchodzi. Wskazywali jednak, że polski rynek finansowy nie jest jeszcze na nią wystarczająco przygotowany – ich zdaniem konieczne jest m.in. wprowadzenie szeregu zmian prawnych, które pozwolą na szerokie zastosowanie nowoczesnej technologii.

Uczestnicy EKF mieli także okazję posłuchać debat na temat strategii dla rynku kapitałowego w Polsce oraz na temat roli instytucji publicznych w kształtowaniu rynku nieruchomości w Polsce.


Źródło i szczegółowe informacje na temat poszczególnych tematów i obszarów Rekomendacji VIII Europejskiego Kongresu Finansowego 2018 można znaleźć na stronie Kongresu.


dodano: 2018-06-21 08:42:48