Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nowy gracz na rynku usług faktoringowych

Grupa AFORTI – holding finansowy notowany na NewConnect, oferujący pożyczki i usługi windykacyjne dla firm z sektora MSP oraz zarządzający internetową platformą wymiany walut – wchodzi na rynek faktoringowy. Aforti Factor (dawniej Aforti Corporate Finance) zapewni mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom finansowanie wierzytelności z należnych im faktur – bez względu na branżę, w której działają.

Usługi skierowane są zwłaszcza do tych firm, których skala prowadzonego biznesu nie pozwala na korzystanie z analogicznych usług bankowych. Aforti Finance – spółka z Grupy AFORTI – udzieliła w okresie od stycznia do września 2017 roku 23,6 mln zł pożyczek wobec 2,3 mln zł w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku. W tym okresie spółka otrzymała 1622 wnioski pożyczkowe o łącznej wartości 122,8 mln zł.

– Rynek faktoringu w Polsce, który analizujemy pod kątem biznesowym już od kilku lat, rośnie bardzo dynamicznie, m.in. ze względu na zatory płatnicze, z którymi borykają się tak duże, jak i małe firmy. Jest to jednak szczególnie duży problem dla sektora MSP i mikroprzedsiębiorców, których funkcjonowanie uzależnione jest wprost od terminowych płatności. Tym samym, zapewnienie finansowania faktur, a co za tym idzie – płynność finansowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, bez względu na profil działalności, determinuje ich stabilność, dając podstawy do tego, by zachować ciągłość i dynamikę rozwoju polskiej gospodarki. Należy bowiem pamiętać, że firmy z sektora MSP – często ignorowane i zaniedbywane przez duże korporacje finansowe – świadczą swoje usługi w znaczącej mierze na rzecz gigantów rynkowych, zapewniając tak niezbędną dla wszystkich branż konkurencyjność – podkreśla Klaudiusz Sytek, prezes zarządu AFORTI Holding.

Aforti Factor (dawniej Aforti Corporate Finance) rozpoczęła działalność operacyjną na rynku faktoringu w grudniu 2017 roku. Jej aktywność biznesowa opierać się będzie w pierwszym okresie na sprzedaży krzyżowej, prowadzonej w ramach Grupy AFORTI. Biznes faktoringowy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – obok produktów pożyczkowych oferowanych przez Aforti Finance, usług windykacyjnych świadczonych przez Aforti Collections oraz internetowej platformy wymiany walut Aforti Exchange – kompleksowo uzupełni portfel usług finansowych skierowanych głównie do sektora MSP.

Jak dodaje Klaudiusz Sytek: – Mamy pełną świadomość tego, że popularność faktoringu wśród małych i średnich przedsiębiorców jest w dużej mierze uzależniona od kosztów, które taka usługa generuje. Grupa AFORTI już od 2011 roku oferuje z ogromnym powodzeniem produkty finansowe dla MSP, co oznacza, że doskonale wpisujemy się nie tylko w potrzeby, ale też w możliwości płatnicze nawet najmniejszych firm, zapewniając tak skalkulowane usługi, by korzystanie z nich było jak najbardziej pomocnym i optymalnym rozwiązaniem, a nie tylko dodatkowym obciążeniem. Ważne jest to, że klienci Aforti Factor będą mogli skorzystać z finansowania faktur opiewających już na kwotę 100 zł, co jest ewenementem na rynku. Z kolei maksymalny limit sięga nawet 500 tys. zł.

W początkowym etapie działalności AFORTI Factor (dawniej Aforti Corporate Finance) świadczyć będzie usługi faktoringu niepełnego, co eliminuje ryzyko ponoszenia kosztów za należności nieuregulowane przez niewypłacalnych kontrahentów. W perspektywie kolejnych kwartałów portfel usług faktoringowych będzie systematycznie rozszerzany, m.in. o faktoring na zobowiązania czy faktoring „cichy”.


Źródło: Aforti Factor


dodano: 2017-12-12 06:41:25