Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nowy kierunek anglojęzycznych studiów z dziedziny własności intelektualnej


Uniwersytet Jagielloński wspólnie z Urzędem Patentowym RP oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO uruchamia nowy kierunek studiów w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii. Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wprowadzenia studiów odbędzie się w 7 marca 2018 roku w Collegium Maius Uniwesystetu Jagiellońskiego z udziałem władz uczelni, Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.Studia magisterskie II stopnia prowadzone w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies” zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/2019. Głównym celem utworzenia nowego kierunku kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sferze nowych technologii wymagających szczególnej wiedzy związanej z wykorzystaniem i ochroną własności intelektualnej. Ze względu na anglojęzyczny charakter nowych studiów absolwenci zostaną przygotowani do efektywnego działania w środowisku międzynarodowym, co jest zgodne z wymaganiami rynku pracy zarówno w kraju, jak i w instytucjach zagranicznych oraz zapewnia szerokie możliwości przyszłego rozwoju zawodowego.

Absolwenci nowego kierunku studiów zostaną przygotowani do podjęcia pracy m.in. w:
  • przedsiębiorstwach z branży nowych technologii, zarówno w departamentach prawnych, jak i innych jednostkach działających w obszarze własności intelektualnej i nowych technologii;
  • kancelariach i firmach prawniczych specjalizujących się w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii;
  • instytucjach rządowych działających w obszarach związanych z tematyką studiów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz instytucjach Unii Europejskiej;
  • instytucjach pozarządowych o zakresie działalności związanym z przedmiotowym obszarem kształcenia;
  • ukończenie studiów może stanowić także formę podniesienia kompetencji zawodowych dla studentów posiadających wykształcenie prawnicze w celu zwiększenia  potencjału zawodowego na rynku pracy.
Urząd Patentowy RP podkreśla, że uruchomienie wspólnego programu studiów magisterskich w zakresie prawa własności intelektualnej we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz WIPO (największą na świecie organizacją zajmującą się problematyką własności intelektualnej) stanowi znaczące wydarzenie zwiększające potencjał Polski w zakresie kształcenia kadr niezbędnych dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej posiada wyspecjalizowaną komórkę WIPO Academy odpowiedzialną za kwestie związane z kształceniem w zakresie własności intelektualej, która współpracuje z najbardziej znaczącymi instytucjami edukacyjnymi na całym świecie. Decyzja o nawiązaniu formalnej współpracy WIPO Academy z Uniwersytetem Jagiellońskim jest więc bardzo istotna dla poszerzenia oferty edukacyjnej dostępnej w Polsce i stanowi wyraz uznania dla wysokich standardów nauczania w polskim szkolnictwie wyższym, efektywnej polityki kształcenia w obszarze prawa własności intelektualnej oraz innowacyjności, realizacji celów Białej Księgi, a także dotychczasowych działań upowszechniających wiedzę w tym zakresie prowadzonych przez Urząd Patentowy RP.

Źródło: Urząd Patentowy RP


dodano: 2018-03-02 09:30:15