Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nowy kontrakt na dostawę gazów przemysłowych

Air Products, jeden z największych dostawców gazów przemysłowych w Polsce oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA wchodzące w skład Grupy Azoty – drugiego w Unii Europejskiej producenta nawozów mineralnych, podpisały wczoraj, 25 listopada br. długoterminowy kontrakt na dostawy tlenu i azotu. Umowa została podpisana do końca 2035 roku i stanowi przedłużenie współpracy pomiędzy firmami sięgającej 1997 roku.W ramach kontraktu Air Products będzie realizować stałe dostawy gazowego tlenu i azotu 
do zakładu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, a także ciekłego tlenu i azotu do innych odbiorów w Polsce. Dzięki kontraktowi Air Products umacnia swoją pozycję jednego z wiodących dostawców gazów przemysłowych dla głównych gałęzi polskiego przemysłu. Projekt będzie realizowany w oparciu o zmodernizowaną 
i unowocześnioną instalację Air Products o mocach produkcyjnych wynoszących ok. 2000 ton na dobę – jedną z największych tego typu w Polsce. Gazy przemysłowe, dostarczane przez Air Products, są wykorzystywane przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA do produkcji amoniaku, alkoholi OXO oraz w procesach pomocniczych. Azot służy także jako zabezpieczenie instalacji produkcyjnych na terenie zakładu.

– Bardzo cenimy sobie długotrwałe relacje z naszymi klientami oparte na wzajemnym zaufaniu. Dotychczasowa udana współpraca z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA zaowocowała podpisaniem nowej umowy i przedłużeniem dostaw gazów niezbędnych dla działalności naszego klienta. Instalacja w Kędzierzynie – Koźlu jest największą w regionie Europy Środkowej jednostką produkcyjną Air Products. Polska jest dla Air Products kluczowym rynkiem i planujemy tutaj dalsze inwestycje i wzrost – powiedział Piotr Wieczorek, Prezes Zarządu, Vice President Europa Centralna, Air Products.

– Wspólna umowa z tak dużym i sprawdzonym partnerem jak Air Products stanowi gwarancję stabilności dostaw gazów przemysłowych na potrzeby działalności naszej kędzierzyńskiej Spółki – podsumowuje uczestniczący w podpisaniu umowy Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

– Dzięki podpisaniu umowy zostanie również zmodernizowana instalacja produkcyjna Air Products na terenie naszej firmy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji zużywania tak znaczących ilości gazów przemysłowych przez naszą firmę – powiedział Mateusz Gramza, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Ciekły azot, dzięki swoim unikalnym właściwościom, do których należy bardzo niska temperatura: -196C, znajduje szereg zastosowań. Wykorzystuje się go m.in. do szybkiego zamrażania żywności, produkcji lodów i pakowania produktów spożywczych, np. chrupek lub napojów. Do istotnych zastosowań należą krioterapia, produkcja plastiku, obróbka metali czy produkcja sztucznego śniegu. Ciekły tlen stosuje się m.in. do zaopatrywania szpitali, uzdatniania ścieków, a także do natleniania wody w hodowlach ryb. Tlen wykorzystywany jest również do podnoszenia jakości i wydajności w procesach wytopu metali i szkła.Air Products (NYSE: APD) to wiodący na świecie dostawca gazów przemysłowych. Od 75 lat firma dostarcza gazy atmosferyczne i procesowe oraz urządzenia wykorzystywane przez przemysł rafineryjny, petrochemiczny, metalurgiczny, elektroniczny, spożywczy i napojowy. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego.
     W roku fiskalnym 2016 przychody ze sprzedaży firmy Air Products wyniosły 9,5 miliarda dolarów amerykańskich, a jej kapitalizacja wynosi 30 miliardów dolarów. Ok. 20 tysięcy pracowników Air Products w 50 krajach dąży do tego, aby firma była najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym przedsiębiorstwem w sektorze gazów przemysłowych, które zapewnia wszystkim klientom zrównoważone rozwiązania i najwyższy poziom usług.
     Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma jest jednym z największych producentów gazów przemysłowych w Polsce. Od ponad 20 lat Air Products konsekwentnie wdraża na polskim rynku strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.airproducts.com.pl

Grupa Azoty (jednostką dominującą jest Grupa Azoty SA z siedzibą w Tarnowie) to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie, która powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych spółek chemicznych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA.
     Obecnie Grupa Azoty SA zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
     Rok 2015 Grupa Azoty zakończyła z przychodami ze sprzedaży na poziomie 10 mld zł przy skonsolidowanym zysku netto na poziomie 692 mln zł i zysku na działalności operacyjnej EBIT na poziomie 830 mln.
     Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku, w roku 2013 została włączona do nowego indeksu WIG30. Od 2009 roku spółka wchodzi w skład RESPECT Index, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, od roku 2013 – indeksu MSCI Emerging Markets, a od 2015 roku do indeksu FTSE Emerging Markets.UWAGA: Powyższa informacja może zawierać prognozy określone w Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Prognozy te opierają się na oczekiwaniach i założeniach dotyczących istotnych czynników ryzyka aktualnych na chwilę dystrybucji powyższej informacji. Faktyczne wyniki operacyjne i finansowe mogą różnić się znacząco od przewidywań i szacunków wyrażonych w prognozach ze względu na czynniki ryzyka nie uwzględnione przez kierownictwo, w tym czynniki ryzyka określone w Formularzu 10k firmy Air Products za rok fiskalny, który zakończył się 30 września 2016 r.

Źródło: Air Products


dodano: 2016-11-25 08:08:14