Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nowy model współpracy nauki i biznesu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Akademia Leona Koźmińskiego i fundusz Black Pearls VC chcą wspierać polskie startupy, które opracowały unikatowe, zaawansowane technologie o dużym potencjale rynkowym. Ten wyjątkowy w Polsce model współpracy pomiędzy instytucjami ze świata nauki i biznesu zakłada wspólne, aktywne poszukiwanie projektów m.in. w środowisku naukowym, zapewnienie im wsparcia menedżerskiego, kapitału inwestycyjnego oraz pomocy w wejściu na rynek międzynarodowy.

Jednym z kluczowych elementów współpracy ma stać się nowy fundusz typu venture capital, za pomocą którego FNP, ALK i BPVC oraz inwestorzy prywatni – zamierzają wspierać projekty z obszaru Deep Tech – tj. przedsięwzięcia oparte na wyjątkowych, skalowalnych i trudnych do skopiowania technologiach opracowanych przez polskie startupy. Koncepcja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w złożonym do programu Starter Polskiego Funduszu Rozwoju wniosku, który zakłada stworzenie funduszu o kapitale 65 mln PLN.  
 

– Jesteśmy bardzo zainteresowani wspieraniem współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem. Interesują nas m.in. obszary charakteryzujące się rosnącym zaangażowaniem nauki, gdzie ścisłe powiązanie uczelni i instytutów z firmami sprzyja powstawaniu specyficznego rodzaju startupów, jakimi są spółki typu spin-off, oraz intensywniejszemu przepływowi kadr z nauki do biznesu
– mówi Adam Zieliński, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez przyznawanie grantów badawczych, indywidualnych nagród i stypendiów, a także działalność inwestycyjną - Fundacja jest jednym z inwestorów w zarządzanym przez Black Pearls VC funduszu LQT II, który inwestuje w projekty, mające na celu podnoszenie jakości życia.  www.fnp.org.pl

W powstającym funduszu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapewni nie tylko kapitał inwestycyjny, ale także – dzięki roli wiodącej instytucji w Polsce wspierającej badania naukowe – dostęp do innowacyjnych projektów wywodzących się z szeroko rozumianego środowiska naukowego. Warto przypomnieć, że początkiem współpracy Fundacji i funduszu Black Pearls VC było zaangażowanie FNP w zarządzany przez Black Pearls fundusz Life Quality Technologies (LQT II), w ramach którego wspierane są projekty badawczo-rozwojowe dotyczące technologii poprawiających jakość życia.

– Od lat zachęcamy najlepszych polskich naukowców, których wyniki badań mają potencjał komercyjny, aby samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami podejmowali próby wejścia na rynek. Angażując się we współpracę z tak doświadczonymi partnerami jak Black Pearls VC, czy Akademia Leona Koźmińskiego i łącząc nasze kompetencje, będziemy w stanie zaoferować naukowcom jeszcze jeden interesujący instrument wsparcia – tym razem nie mający charakteru grantowego lecz inwestycyjny. Chcemy wysłać naukowcom jasny komunikat – wierzymy w to, co robicie,  jesteśmy gotowi angażować się w wasze projekty i akceptujemy wysokie ryzyko biznesowe z tym związane. Jeśli opracowaliście unikalną technologię lub macie obiecujące wyniki badań to spróbujcie wspólnie z nami przekuć swoją ideę w biznes – dodaje Zieliński.

Kolejną instytucją modelu zaangażowaną w tworzenie funduszu i występującą w roli inwestora jest Akademia Leona Koźmińskiego. Zaangażowanie najlepszej polskiej uczelni biznesowej zapewni wsparcie procesu inwestycyjnego poprzez wybór sprawdzonych i gotowych do rozwoju przedsięwzięć.

– Jak wynika z badań Startup Poland, istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy środowiskiem startupowym a uczelniami – mówi Jan Dąbrowski (lider, koordynator KozminskiVentureLab). – Wzorem najlepszych uczelni biznesowych na świecie, w ramach KozminskiVentureLab postanowiliśmy systemowo włączyć się w proces wspierania i rozwoju przedsięwzięć biznesowych. Jesteśmy przekonani, że nasze wieloletnie doświadczenie mentorsko-doradcze oraz pozycja międzynarodowa uczelni znacząco przyczyni się do realizacji celów  funduszu.

Akademia Leona Koźmińskiego (zał. 1993) jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii, uznawaną według międzynarodowego rankingu „Financial Times” 2016 za najlepszą szkołą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. ALK szczyci się też uzyskaniem trzech najważniejszych akredytacji międzynarodowych: EQUIS, AMBA i amerykańskiej AACSB, którą zdobyło zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University. Na rynku krajowym ALK otrzymała trzy wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunkach: zarządzanie, prawo, administracja. Uczelnia od 18 lat piastuje pozycję lidera wśród szkół niepublicznych (Ranking Szkół Wyższych „Perspektyw”). Jest wiceliderem wśród wszystkich szkół i wydziałów ekonomicznych. Została również uznana wg rankingu z 2016 roku za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce, w której studenci pochodzą z blisko 70 krajów. W ALK kształci się ponad 8000 osób. Ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinach nauki o zarządzaniu, ekonomii (jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce) i prawa. Akademia prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w języku polskim i angielskim, a także studia podyplomowe, w tym doceniane przez „Financial Times” programy MBA. Akademia Leona Koźmińskiego jest również częścią ESCP Europe - najstarszej i jednej z najbardziej prestiżowych szkół biznesu w Europie z kampusami w Paryżu, Londynie, Turynie, Madrycie, Berlinie i Warszawie.www.kozminski.edu.pl

Kolejnym elementem układanki jest fundusz Black Pearls VC, który podjął się sformowania zespołu doświadczonych menedżerów. To ten zespół będzie wyszukiwał obiecujące projekty do zainwestowania, a także wspierał je finansowo i merytorycznie, m.in. pomagając w skutecznym wejściu na rynki zagraniczne.

– Jednym z najważniejszych warunków sukcesu startupu jest dobra współpraca z funduszem, który jest w stanie dostarczyć mu wiedzę, doświadczenie i relacje niezbędne dla jego rozwoju. Wartościowi i zaangażowani inwestorzy stojący za funduszem są tak naprawdę cenniejsi niż wyłożony przez nich kapitał – mówi Piotr Pągowski, Venture Partner w Black Pearls VC. – Nasza strategia zakłada budowanie sieci inwestorskiej o globalnym zasięgu, bazującej na ludziach i instytucjach, które realnie pomogą startupom w ekspansji, pozyskaniu odpowiednich zasobów intelektualnych, czy kadr. Współpraca z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i Akademią Leona Koźmińskiego wpisuje się w realizację tej strategii, znacznie wzbogacając naszą siatkę partnerów sięgającą rynków w Skandynawii, Izraelu, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 


Black Pearls VC jest firmą venture capital zarządzającą funduszami typu seed oraz post-seed, koncentrującą się na wspieraniu innowacji poprawiających jakość ludzkiego życia (Life Quality Technologies). Doświadczony, interdyscyplinarny Zespół Black Pearls VC pomaga najlepszym przedsiębiorcom w Polsce i regionie Morza Bałtyckiego w budowaniu firm o globalnym zasięgu. Członkowie Zespołu biorą udział w Kauffman Fellows - elitarnym programie edukacyjnym dla menedżerów VC działających w globalnej perspektywie. Firma Black Pearls VC funkcjonuje w oparciu o standardy branżowe - od 2016 roku jest członkiem organizacji Invest Europe.


dodano: 2017-12-11 07:12:39