Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
O 450 proc. wzrost portfela wierzytelności

W raporcie rocznym za 2012 r. Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłosiła, że jej spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o., w porównaniu do roku 2011, o 450 proc. zwiększyła wartość obsługiwanego portfela nabytych wierzytelności wysokocennych i drobnych, szczególnie w obszarze wykupu należności niewymagalnych.

W minionym roku EGB Finanse Sp. z o.o. ugruntowała swoją pozycję w sektorze bieżącego finansowania mikro i małych przedsiębiorców, budując silną markę wśród klientów i inwestorów. Sprzyjało w tym zarówno zbudowanie atrakcyjnej, konkurencyjnej na rynku oferty skierowanej do mikroprzedsiębiorców poszukujących dostępu do kapitału, jak też wykup w terminach zapadalności trzech serii wyemitowanych przez spółkę obligacji.

Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments SA, spółki dominującej grupy kapitałowej, tak skomentował wyniki: - EGB Finanse Sp. z o.o. to bardzo perspektywiczna spółka. W najbliższym czasie planujemy dalszy rozwój produktów oraz usług skierowanych do mikro i małych firm. Jednym z takich dedykowanych narzędzi, stworzonych przez EGB Finanse jest Elektroniczny System Windykacji, który stanowi w pełni funkcjonalną platformę windykacyjno-finansową. Umożliwia m.in. sprzedaż faktur przed terminem wymagalności, samodzielne projektowanie procesu windykacji oraz zlecanie usług windykacyjnych on-line. O skuteczności usługi świadczy pozyskanie w ubiegłym roku ponad 200 nowych klientów.

W porównaniu do ubiegłego roku, Grupa Kapitałowa o 100 proc. zwiększyła poziom przychodów ogółem (60,1 mln zł w 2012 r.) i o 15 proc. wartość wypracowanego zysku netto (6,4 mln zł w 2012 r.). W 2012 r. spółki Grupy Kapitałowej EGB Investments umacniały swoje pozycje w różnych obszarach rynku, m.in. jako serwisera wierzytelności zlecanych i zbywanych zarówno przez banki, instytucje finansowe, telekomy, jak też podmioty z sektora MSP.  Wartość obsługiwanego przez Grupę Kapitałową portfela zwiększyła się o ponad 500 mln zł. Spółki kontynuowały także z powodzeniem emisję kolejnych serii obligacji, zapewniając sobie dostęp do finansowania zakupów atrakcyjnych wierzytelności. Łącznie w ciągu roku spółki pozyskały w ten sposób kapitał w wysokości 17,9 mln zł. Dodatkowo objęcie przez EGB Investments SA kolejnej serii certyfikatów inwestycyjnych w funduszu sekurytyzacyjnym MEGA DEBT NS FIZ, pozwoliło na dalsze ugruntowanie obecności spółki dominującej w segmencie sekurytyzacji.dodano: 2013-05-23 16:20:52