Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ożywienie handlu zagranicznego

Po przejściowym wyhamowaniu obrotów towarowych w kwietniu br., maj ponownie przyniósł ich ożywienie. W maju br. w ujęciu r/r eksport zwiększył się o 4,4% (do 16 mld EUR), a import o 10,4%, (do blisko 16,2 mld EUR). Notowane przyspieszenie naszej wymiany było zgodne z dobrymi wynikami w tym miesiącu produkcji przemysłowej (wzrost o 9,1%) i niemieckiego handlu  (eksport zwiększył się o 14,1%, a import o 16,2%).

W skali 5 miesięcy br. eksport towarów z Polski wzrósł o 7% (do ponad 81,1 mld EUR), a import o 10,1% (do blisko 80,3 mld EUR). Nadwyżka obrotów wyniosła prawie 0,9 mld EUR wobec 2,9 mld EUR przed rokiem. Obserwowany od początku roku dynamicznie zwiększający się import odzwierciedla rosnącą konsumpcję w Polsce (która przekłada się na zwiększony popyt na produkty sprowadzane z zagranicy) oraz ożywienie w eksporcie (polski eksport jest bowiem importochłonny).

Eksport do krajów UE wzrósł o 5,6%, a import z nich o 5,8%. Wzrost eksportu odnotowano do większości krajów unijnych, w tym do Niemiec o 6,6%, Wielkiej Brytanii o 5,8%, Republiki Czeskiej o 3,6%, Francji o 0,9% oraz Włoch o 1,9%.  Tradycyjnie, dynamicznie w okresie styczeń-maj 2017 r. rosły obroty z pozaunijnymi rynkami rozwiniętymi (wzrost eksportu o 13,2%, importu o 14,4%). Zaowocowało to dalszym umocnieniem udziału tej grupy krajów - w eksporcie do 7,1% (wobec 6,7% przed rokiem) oraz w imporcie do 7,3% (wobec 6,9%). Szczególnie szybko zwiększyła się sprzedaż do: Stanów Zjednoczonych (o 25,6%), Szwajcarii (o ok. 15%), Australii (o ok. 60%) oraz RPA (o ok. 21%).

Pięć miesięcy br. to także okres dalszego odbudowywania pozycji krajów WNP w naszych obrotach. W rezultacie ok. 25-proc. wzrostu sprzedaży do tej grupy krajów, jej udział w naszym łącznym eksporcie zwiększył się o 0,8 pkt. proc., do 6%. Z kolei 33,5-proc. wzrost importu przełożył się na zwiększenie udziału WNP w naszym przywozie o 1,6 pkt. proc., do 8,7%. Szczególnie dynamicznie wzrosła sprzedaż do Rosji (o ok. 17%), na Ukrainę (o 44,5%) oraz do Kazachstanu (o ok. 38%).

Relatywnie wolno w okresie 5 miesięcy br. rósł eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się (poza WNP) – tj. o 4%. W głównej mierze zadecydował o tym wolny wzrost sprzedaży do Turcji (o 1,4%) oraz spadki do Arabii Saudyjskiej (o 4,4%) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ok. 12%).  Z drugiej strony wśród ważniejszych z tej grupy rynków szybko zwiększył się eksport do Chin (o 17,5%), Serbii (o ok. 12,5%) oraz Meksyku (o 27,5%).

W przekroju towarowym najszybciej rósł wywóz produktów mineralnych (o 17,1%). Szybciej niż przeciętnie rosła także sprzedaż wyrobów przemysłu chemicznego (o 8,5%), artykułów rolno-spożywczych (o 8,1%),  wyrobów metalurgicznych (o 13,7%) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o prawie 10%). Z kolei sprzedaż dominujących w naszych obrotach wyrobów elektromaszynowych zwiększyła się o 4,8%.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2017-07-18 06:19:25