Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Obroty handlu zagranicznego

Ogółem i według krajów(1) w okresie styczeń – kwiecień 2013 r.

Dobre wyniki za 4 miesiące 2013 r. pozwoliły o ponad 3,7 mld euro zredukować deficyt obrotów polskiego handlu zagranicznego. Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń – kwiecień br. eksport towarów z Polski osiągnął wartość prawie 49,4 mld euro, a import wyniósł 49,8 mld euro.

W okresie styczeń – kwiecień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 204,2 mld zł, a import 205,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 3,9%, a import zmniejszył się o 3,9%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,7 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 17,8 mld zł).
    Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 65,3 mld USD, a import 65,9 mld USD (wzrost odpowiednio o 8,0% i spadek o 0,1%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 0,6 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 5,5 mld USD).
    Eksport wyrażony w euro wyniósł 49,4 mld euro, import 49,8 mld euro, ujemne saldo wyniosło 0,4 mld euro, a analogicznym okresie ub. roku minus 4,2 mld euro (eksport zwiększył się o 7,4%, a import zmniejszył się o 0,7%).
    Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 23,2 mld zł (minus 7,4 mld USD, minus 5,6 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 11,8 mld zł (minus 3,8 mld USD, minus 2,9 mld euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 33,3 mld zł (10,6 mld USD, 8,1 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 34,8 mld zł (11,1 mld USD, 8,4 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 81,6% (w tym UE 74,4%), a w imporcie 64,8% (w tym UE 56,9%), wobec odpowiednio 83,6% (w tym UE 77,8%) i 65,3% (w tym UE 58,1%) w okresie styczeń – kwiecień ub. roku.

Obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń – kwiecień 2013 r.

Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,6 p. proc. i wyniósł 25,4%, a w imporcie obniżył się o 0,6 p. proc. i stanowił 21,0%. Dodatnie saldo wyniosło 8,6 mld zł (2,7 mld USD, 2,1 mld EUR), wobec 4,7 mld zł (1,4 mld USD, 1,1 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.
    W okresie styczeń – kwiecień br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu w skali roku na Ukrainę, do Rosji, Szwecji, na Słowację, do Niemiec oraz W. Brytanii, a importu – z Norwegii oraz Chin. Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Włochami, Holandią, Francją oraz Czechami, a importu – z Rosją,Włochami, Francją, Niemcami, Czechami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi oraz W. Brytanią.
    Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,2% eksportu (w analogicznym okresie ub. roku 67,7%) i 67,4% importu ogółem (odpowiednio 67,5%). (czerwiec 2013)


(1) Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
(2) Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
(3) Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
(4) Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Chorwację, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.
(5) Import wg kraju pochodzenia.

Opracowanie: GUS - Departament Handlu i Usług


dodano: 2013-06-28 12:10:33