Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej

Właściwa kreacja, skuteczna ochrona oraz efektywna komercjalizacja wizerunku to tematy, które nieustannie interesują zarówno środowiska twórcze, jak i przedsiębiorców, sportowców oraz osoby prywatne. Sukces instytucji często uzależniony jest bowiem od odpowiedniej reakcji na naruszenia konkurencji w tym zakresie. Ponadto rozwój nowoczesnych technologii, procesy cyfryzacji i nowe formy dystrybucji dóbr kultury czynią dziś wizerunek jednym z głównych aktywów niematerialnych. Stworzenie i utrzymanie dobrego wizerunku wymaga długotrwałej strategii ochrony własności intelektualnej.Mając to wszystko na uwadze Urząd Patentowy RP zorganizował w dniach 30-31 maja 2019 r. w Warszawie sympozjum naukowe „Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej”. Sympozjum obejmowało następujące panele tematyczne:
  • Pojęcie wizerunku jako przedmiotu ochrony;
  • Dzieła sztuki i obiekty budowlane, czyli strategia ochrony dóbr kultury;
  • Siła wizerunku, czyli strategia ochrony osób powszechnie znanych;
  • Komercjalizacja wizerunku.
Udział w Sympozjum wzięli m.in. dr Enrico Bonadio z City, University of London, Virginia Melgar, członek V Izby Odwoławczej przy Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Luca Ferrari i Giorgo Vaselli z Withersworldwide oraz wielu innych ekspertów z kraju i z zagranicy specjalizujących się w ochronie własności intelektualnej, w tym szczególnie w ochronie dóbr osobistych. Otwarcia sympozjum dokonała Edyta Demby-Siwek, p.o. prezesa Urzędu Patentowego RP.Zaproszeni eksperci w swoich wystąpieniach poruszyli między innymi następujące zagadnienia: dr Damian Flisak – Prawo do wizerunku; prof. Ewa Nowińska – Ochrona wizerunku jako dobra osobistego w przepisach kodeksu cywilnego; prof. Elżbieta Traple – Rozpowszechnianie wizerunku przedmiotu chronionego prawem na wzór przemysłowy; dr Michał Mazurek – Wizerunek na tle przeszkód rejestracji znaku towarowego; prof. Katarzyna Grzybczyk – Rejestracja obiektów architektonicznych jako znaków towarowych; dr Katarzyna Bleszyńska – Dostęp do dóbr kultury w zakresie prawa panoramy jako ograniczenie praw autorskich; dr Enrico Bonadio
Dzieła sztuki w przestrzeni publicznej jako przedmiot ochrony praw autorskich; dr Paulina Gwoździewicz-Małan Ochrona wyglądu dzieł sztuki i zabytków; dr Grzegorz Pacek Specyfika graffiti w kontekście wolności panoramy; dr Teresa Grzeszak Koncepcja osoby powszechnie znanej; prof. Katarzyna Grzybczak Amerykańska konstrukcja right of publicity na tle sporów John Lemon i Steve Jobs; dr Dominika Wetoszka Osoba powszechnie znana a osoba publiczna; prof. Paweł Podrecki Czy mogę sprzedać swój wizerunek? (zasady eksploatacji praw osobistych); prof. Piotr Ślęzak Komercyjne korzystanie z wizerunku.

Adresatem Sympozjum byli głównie profesjonaliści z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawnicy oraz przedstawiciele świata nauki. Wydarzenie współfinansował Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.


Źródło: Urząd Patentowy RP


dodano: 2019-06-03 07:39:36