Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Od 10 lat pomagają przedsiębiorcom… i nie tylko

6,5 tys. ocenionych wniosków, 3,2 tys. podpisanych umów i wsparcie projektów, na które przekazano ponad 1 mld zł – tak w telegraficznym skrócie przedstawia się dotychczasowa działalność Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Ta instytucja Województwa Małopolskiego, która wspiera firmy w regionie ze środków regionalnego programu operacyjnego, w tym roku obchodzi swoje 10. urodziny.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zostało powołane do istnienia dokładnie 10 lat temu, 29 października 2007 r. przez małopolski sejmik. Od samego początku podstawową rolą tej instytucji było wspieranie przedsiębiorczości ze środków regionalnego programu. Natomiast od 2015 r. za pośrednictwem MCP pieniądze z RPO WM 2014-2020 trafiają nie tylko do firm, ale także do tych beneficjentów (m.in. gmin, powiatów, organizacji pozarządowych), którzy troszczą się o dobrą jakość edukacji oraz spójność społeczną w regionie.W latach 2007-2013 MCP realizowało przede wszystkim działania skierowane dla przedsiębiorców oraz ich otoczenia biznesowego. W efekcie realizacji tych projektów powstało w Małopolsce tysiące innowacyjnych produktów, usług i technologii.

– Cieszę się, że małopolskie firmy coraz odważniej sięgają po fundusze unijne. Dzięki temu wzrasta ich konkurencyjność i mogą z powodzeniem rywalizować z zagranicznymi konkurentami. Stworzono też dobre warunki dla wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia w regionie. Inwestycje, nadzorowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przyniosły znaczące efekty - w przedsiębiorstwach powstało 3,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Z pomocą MCP możemy skutecznie realizować wizję regionu przyjaznego przedsiębiorcom, wspierającego konkurencyjność i innowacyjność firm. Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości, który mamy jako jedyne polskie województwo pokazuje, że wywiązujemy się z tego we właściwy sposób – podkreśla marszałek Jacek Krupa.

W obecnej perspektywie finansowej MCP dysponuje kwotą 826 mln euro. Blisko połowa z tych środków będzie przeznaczona na dalszy rozwój przedsiębiorczości, w szczególności -  innowacyjności firm w Małopolsce. Za pośrednictwem Centrum MŚP mogą nawiązywać współpracę ze środowiskiem naukowym – temu służą bony na innowacje. Przedsiębiorcy mogą także realizować zaawansowane, wielomilionowe projekty badawczo-rozwojowe, zakupić potrzebną infrastrukturę badawczą, zadbać o ochronę patentową swoich wynalazków, poszerzyć swoją ofertę o innowacyjne usługi i produkty. MŚP wzmocnią także swoją aktywność na arenie międzynarodowej. Ponad połowa środków, którą dysponuje MCP, będzie służyła poprawie jakości usług społecznych i zdrowotnych w Małopolsce oraz dbaniu o rozwój kapitału intelektualnego.

– Powierzone nam środki wspierają różne aspekty życia mieszkańców Małopolski. Pomagamy w realizacji projektów pozwalających zwiększać liczbę miejsc przedszkolnych oraz świetlic w regionie. Nadzorujemy także szereg projektów edukacyjnych, wspierających zdolną młodzież, w których wiedza, kompetencje i umiejętności są kluczowe. Dbamy też o wsparcie dla osób wykluczonych ze społeczeństwa, seniorów, osób niesamodzielnych i ich opiekunów – mówi Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – Instytucja Województwa Małopolskiego od 10 lat odpowiada za organizację konkursów, ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie, ich rozliczenie i kontrolę. Przez te 10 lat środki europejskie przekazywane beneficjentom regionalnego programu za pośrednictwem Centrum przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski.
    
Źródło: Biuro Prasowe UMWM / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

dodano: 2017-11-03 06:43:00