Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Olgierd Geblewicz ponownie prezesem ZWRP

Zbudowanie nowej współpracy pomiędzy regionami i szukanie tego co łączy, a nie co dzieli, to zdaniem Olgierda Geblewicza najważniejsze zadania stojące przed Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ponownie został wybrany na prezesa stowarzyszenia, które jest głosem polskich województw.

– Po raz kolejny dziękuję za zaufanie. To dla mnie ogromny zaszczyt. Wybory odbyły się w szczególnym momencie, w dwudziestą rocznicę reformy samorządowej, na mocy której powstały samorządy województw (1 stycznia 1999 r.). Mamy niebagatelny bagaż doświadczeń i osiągnięć. To dorobek tych wszystkich osób, które przez minione dwie dekady stały na czele samorządów województw – powiedział Olgierd Geblewicz, prezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Decyzja o wyborze marszałka Olgierda Geblewicza na funkcję prezesa ZWRP zapadła podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej, które odbywa się w dniach 9-10 stycznia 2019 r. w Warszawie. To jego druga kadencja na tym stanowisku, funkcję sprawuje od 2016 r. W skład nowego Zarządu WZRP weszli także:
  • Adam Struzik - Wiceprezes Zarządu ZWRP, Marszałek Województwa Mazowieckiego,
  • Władysław Ortyl - Wiceprezes Zarządu ZWRP, Marszałek Województwa Podkarpackiego,
  • Jarosław Stawiarski - Wiceprezes Zarządu ZWRP i Marszałek Województwa Lubelskiego,
  • Marek Woźniak - Członek Zarządu ZWRP, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
  • Elżbieta Polak - Członek Zarządu ZWRP, Marszałek Województwa Lubuskiego,
  • Rafał Kandziora - Członek Zarządu ZWRP, Radny Województwa Śląskiego.

Wybory, to efekt rozpoczęcia nowej kadencji samorządowej po zakończonych w ubiegłym roku wyborach.


– Kluczem będzie zbudowanie nowej współpracy wszystkich stron zrzeszonych w Związku Województw. Łączy nas idea samorządu i na tym będziemy się skupiać. Taki jest cel istnienia Związku, niezależnie od zmian zachodzących w polityce, tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym – dodał Geblewicz.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw. To forum szerokich dyskusji i konsultacji w najważniejszych kwestiach dotyczących polityki rozwoju regionalnego. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Związek Województw RP jest także ważnym partnerem w debatach na szczeblu europejskim.


Źródło: UMWZ / Marek Mucha


dodano: 2019-01-11 07:29:55