Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Orlen przejmuje kolejne aktywa wydobywcze


Tym razem PKN Orlen sfinalizował zakup kanadyjskiej spółki Birchill Exploration LP. Za pośrednictwem spółki zależnej TriOil Resources Ltd. przejął tą firmę za łączną kwotę 255,6 mln dolarów kanadyjskich, czyli około 707,5 mln PLN. To znaczy, że posiadane zasoby (2P) Grupy ORLEN powiększyły się do 48 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe).


Akwizycja Birchill stanowi istotny krok w dalszym rozwoju działalności wydobywczej Orlenu, a dodanie do portfela nowych obszarów wydobywczych umożliwia prowadzenie większej liczby wierceń poszerzających bazę posiadanych zasobów węglowodorów. – Przejęcie Birchill daje nam dostęp do nowych, znaczących zasobów, poszerza know-how w zakresie technologii wykorzystywanych w pracach poszukiwawczych, a w konsekwencji zwiększa wartość Grupy Orlen. Doświadczenia kanadyjskie będziemy starali się wykorzystywać podczas prac poszukiwawczych węglowodorów niekonwencjonalnych na terenie Polski, które stanowią jeden z naszych priorytetów – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen.  

W ciągu ostatnich czterech lat, w rejonach Strachan i Ferrier w prowincji Alberta, Birchill odkrył i udokumentował zasoby ropy i gazu ziemnego szacowane na ok. 26,6 mln boe. W pierwszym kwartale 2014 r. średnia produkcja z tych złóż wyniosła ok. 3400 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (40% węglowodorów ciekłych).


Źródło: PKN Orlendodano: 2014-06-06 11:42:19