Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Otwarto Laboratorium Badań Chemicznych

– Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział krakowski, jest jednym z najlepszych. Uruchomiliśmy Laboratorium Badań Chemicznych, które budzi zazdrość nawet wśród przedstawicieli wielkich, zagranicznych koncernów pod względem jakości aparatury i jakości krakowskich naukowców – powiedział podczas uroczystości otwarcia Laboratorium wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.Modernizacja doszła do skutku dzięki zaangażowaniu resortu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który na ten cel przeznaczył środki finansowe na inwestycję budowlaną.

– Jednym z priorytetów jest dla nas neoindustrializacja, czyli odbudowa wielkiego przemysłu w Polsce. Przekonanie, że gospodarkę można budować bez udziału przemysłu, okazało się iluzją
– tłumaczył wicepremier Gowin.
Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Adama Witek podkreślił znaczenie Instytutu dla polskiej gospodarki, który właściwie jako jedyny prowadzi działalność badawczą, certyfikacyjną i oceny technicznej w całej dużej branży produkcji przemysłowej. – W produkcji cementu, płytek czy gazobetonu Polska plasuje się w ścisłej europejskiej czołówce. Przetwórstwo materiałów mineralnych to największa po przetwórstwie spożywczym gałąź naszego przemysłu – dodał dyrektor.

Podczas uroczystości wręczone zostały pierwsze wydane w Instytucie Krajowe Oceny Techniczne dla producentów wyrobów budowlanych tj.:  BOLIX S.A., STO Sp. z o.o., Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o.

To kolejny krok inwestycyjny Instytutu, który skutkuje rozszerzeniem ilości i podniesieniem jakości prowadzonych innowacyjnych prac badawczych i wdrożeń przemysłowych wykonywanych na potrzeby polskiej nauki i gospodarki.  Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych posiada wieloletnie doświadczenie w pracach B+R ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych wdrożeń dla przemysłu. Posiada wiele prestiżowych krajowych i europejskich uprawnień potwierdzających wysoką jakość badań dotyczących zaawansowanych materiałów i technologii między innymi jako Jednostka Notyfikowana UE nr 1487, Jednostka Oceny Technicznej oraz certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji AB 054 i AC 086.

Instytut posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, których wyniki wdrażane są w przemyśle. Aktualnie realizowane są projekty badawcze wspólnych przedsięwzięć z podmiotami naukowymi i gospodarczymi: CuBR porozumienie pomiędzy NCBR, a KGHM Polska Miedź S.A.; RID – porozumienie pomiędzy NCBR, a GDDKiA; Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy oraz z Funduszy Europejskich, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programów Komisji Europejskiej takich jak LIFE+ i 7. Program Ramowy.


Źródło: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


dodano: 2017-06-29 07:06:28