Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PAIH i PARP gospodarzami 58. Spotkania ETPO

Zasady funkcjonowania instytucji promocji handlu, czy najlepsze praktyki współpracy z regionalnymi ośrodkami to jedne z zagadnień z jakimi zapoznali się uczestnicy 58. spotkania Europejskich Organizacji Promocji Handlu (ETPO), które odbyło się w dniach 18-20 października w Warszawie. Wydarzenie współorganizowały Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
– Wasz eksporter to nasz importer, a nasz eksporter to wasz importer. Cieszę się, że podczas takich spotkań jak to możemy poznać się bliżej i podzielić doświadczeniami w promowaniu rodzimych przedsiębiorstw – powiedział podczas sesji otwierającej tegoroczne spotkanie ETPO Tadeusz Kościński, wiceminister rozwoju.

Z kolei prezes PAIH Tomasz Pisula przedstawił uczestnikom spotkania nową formułę i zasady funkcjonowania Agencji. Wyjaśnił, że w zeszłym roku otrzymała nowy mandat, dający możliwość oferowania usług wsparcia nie tylko inwestorów, ale także polskich eksporterów, których wysiłki są motorem polskiej gospodarki.

– Nowe podejście do realizacji dyplomacji ekonomicznej pozwala nam działać w oparciu o profesjonalne narzędzia, dzięki którym możemy oferować kompleksowe doradztwo biznesowe, dopasowane do dynamicznie zmieniających się potrzeb przedsiębiorców
– podkreślił prezes Pisula. – Nadwyżka w handlu zagranicznym świadczy o ogromnej sile naszego eksportu. Jednak w Europie robi się na tyle tłoczno, że rodzimi producenci i usługodawcy powinni zdobywać nowe rynki, nawet te najbardziej odległe. My chcemy im w tym pomóc, dlatego tworzymy sieć biur handlowych w najbardziej perspektywicznych dla polskiego eksportu regionach jak Azja, Ameryka i Afryka Południowa – przekonywał prezes Pisula.

Wśród uczestników znalazły się osoby zarządzające organizacjami wspierania handlu i eksportu w Europie i zaproszeni goście spoza Europy. Przedstawiciele europejskich agencji, m.in. ze Szwajcarii, Irlandii czy Danii przedstawili formułę funkcjonowania ich organizacji, strukturę, proces decyzyjny i kluczowe obszary działalności. Okazało się, że zasady pracy organizacji w wielu przypadkach bardzo się różnią, m.in. w zakresie związania z administracją publiczną czy sposobu rekrutowana (lub delegowania) pracowników do zagranicznych placówek. Przedstawiciele agencji uczestniczących w wydarzeniu przyznali, że podobnie jak Polska, analizują możliwości ekspansji na nowe rynki – takie jak Iran, Meksyk czy Kenia w celu zapoznania rodzimych przedsiębiorców z ich potencjałem.


Agencje podzieliły się również najlepszymi praktykami w obszarze współpracy z regionalnymi i lokalnymi ośrodkami wsparcia przedsiębiorczości, a polskie firmy zaprezentowały sukcesy na polu budowania sieci kontaktów biznesowych.

ETPO to zrzeszenie organizacji działających na rzecz rozwoju i promocji handlu międzynarodowego, które jest platformą wymiany doświadczeń organizacji działających w ww. zakresie w całej Europie. Co roku przedstawiciele instytucji zrzeszonych w ETPO spotykają się w celu wymiany dobrych praktyk i inspiracji do usprawniania dalszej aktywności.


Źródło:  PAIH


dodano: 2017-10-23 08:02:20