Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PARP dofinansuje 390 projektów firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendowała do dofinansowania 390 projektów firm złożonych w konkursie „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. 171 rekomendowanych wniosków złożyły mikroprzedsiębiorstwa, 120 małe, a 100 – średnie firmy. Łączna kwota dofinansowania wynosi 211 314 691,02 zł, w tym 100 wniosków zostało rekomendowanych z województwa mazowieckiego na kwotę 54 631 947,26 zł. 


W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogli otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.


Zdecydowana większość projektów została przygotowana przez firmy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego (ponad 25% wszystkich rekomendowanych projektów). Drugim z kolei województwem jest województwo wielkopolskie (ponad 11% rekomendowanych projektów). Najmniej z kolei w województwach opolskim i zachodniopomorskim (niecały 1% rekomendowanych projektów).


Najwięcej projektów realizowanych będzie w branży IT/ICT (20% wszystkich rekomendowanych projektów). Kolejnymi popularnymi branżami są: budowa i wykańczanie budowli (14% wszystkich rekomendowanych projektów) oraz moda polska (12% wszystkich rekomendowanych projektów). Najmniej wniosków realizowanych będzie w ramach ogólnych programów promocji.


Największą popularnością cieszą się takie kierunki ekspansji jak USA (20% wszystkich rynków perspektywicznych), Zjednoczone Emiraty Arabskie (14%) oraz Rosja (12%). Najmniej popularne okazały się takie rynki jak Singapur, Indonezja i Algieria.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


dodano: 2017-06-27 07:09:14