Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PKO BP najbardziej zyskowny w polskim sektorze bankowym


W 2017 roku PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld zł i był o 8 proc. wyższy niż przed rokiem. Powtarzalny zysk netto wzrósł przy tym aż o 28 proc. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który na koniec roku wyniósł 12,6 mld zł i rósł głównie dzięki silnej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 11 proc. r/r do poziomu 8,6 mld zł) oraz  wyniku prowizyjnego (wzrost o 10,2 proc. r/r do poziomu 3 mld zł).


– Realizując naszą misję, konsekwentnie dostarczamy klientom nowoczesne rozwiązania finansowe adekwatne do ich potrzeb i ambicji. Zwiększamy jednocześnie skalę biznesu i wypracowujemy solidne, najwyższe w sektorze bankowym zyski. Efektem naszych działań jest zarówno wzrost sumy bilansowej, liczby klientów, jak i kapitalizacji giełdowej – na koniec 2017 roku wartość rynkowa PKO Banku Polskiego sięgnęła 55 mld zł, co czyni bank najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasze ambicje wykraczają zdecydowanie poza bycie największym. Dlatego dominującym motywem
strategii rozwoju PKO Banku Polskiego jest cyfrowa transformacja, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów. To klucz, dzięki któremu zachowując pozycję lidera branży zmieniamy największy bank w Polsce i regionie w zwinnie działającą organizację skupioną na potrzebach i wyprzedzającą oczekiwania klientów. Codziennie wspieramy rozwój Polski i Polaków – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.


Umocnienie pozycji lidera polskiego sektora bankowego

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 300 mld zł, co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.  Skala działania ma odzwierciedlenie w udziałach rynkowych w kluczowych segmentach rynku finansowego. Grupa ma wiodącą pozycję na rynku depozytów (17,9 proc.) i kredytów (17,7 proc.), rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.).


Najcenniejsza spółka na GPW w Warszawie i najcenniejsza marka finansowa


PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego wartość rynkowa na koniec 2017 roku sięgnęła 55 mld zł. Bank posiada również najwyżej wycenioną markę krajowego sektora finansowego. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2017 dziennika „Rzeczpospolita” marka PKO Bank Polski wyceniona została na 2,7 mld zł. Jest też trzecim najbardziej wartościowym brandem w kraju.Najbardziej mobilny bank doceniony na świecie

Bank jest także liderem bankowości mobilnej w Polsce. Ma 2,6 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, a aplikacja IKO bije na głowę pozostałych konkurentów bankowych pod względem liczby aktywnych aplikacji i użytkowników, klientów mobile only i liczby transakcji mobilnych. Od startu IKO w 2013 roku klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo dokonali już łącznie 68 milionów transakcji swoimi telefonami, w tym 16 milionów tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy. PKDzięki temu aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego zwyciężyła w prestiżowym rankingu aplikacji bankowych brytyjskiego Retail Banker International obejmującym banki z całego świata.

Źródło: PKO Bank Polski


dodano: 2018-03-13 06:30:24