Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PKO BP wypracował najlepszy wynik w branży finansowej


Wynik finansowy netto wypracowany w I półroczu przez Grupę PKO Banku Polskiego wyniósł 1,51 mld zł (wzrost o 12% r/r), a skonsolidowany wynik na działalności biznesowej ukształtował się na poziomie 5,8 mld zł i był o 12,7% większy niż przed rokiem. W II kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 874 mln zł zysku netto, o 36,8% więcej niż w poprzednim kwartale.– W pierwszym półroczu 2016 r. PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk wśród działających w Polsce instytucji finansowych. Jest to zasługa bardzo dobrych wyników biznesowych wspartych – podobnie jak w całym sektorze bankowym – transakcją z Visa. Wyniki europejskich testów warunków skrajnych pokazały, że wzrost wyników można pogodzić z zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa i odpornością na zawirowania rynkowe – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Wpływ netto rozliczenia transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez Visa Inc., na wyniki grupy PKO BP wyniósł 338,2 mln zł.

Skonsolidowane aktywa w I półroczu 2016 r. zwiększyły się o 6,6% r/r do poziomu 272,4 mld zł. Przyczynił się do tego wzrost kredytów netto o 3,3% r/r do 191,5 mld zł, finansowany przyrostem depozytów klientów o 11,3% do poziomu 199,4 mld zł.

Koszty w II kwartale 2016 roku wyniosły 1396 mln zł. Wskaźnik kosztów do dochodów pod koniec czerwca 2016 roku wynosił 56,4 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 51,3 proc. Wskaźnik ten po wyłączeniu podatku bankowego wynosi 53,1 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec I półrocza ukształtował się na poziomie 15,21%, a współczynnik kapitału Tier1 na poziomie 13,86% (dla Banku odpowiednio: 16,11%  i 14,72%).


Źródło: PKO BP


dodano: 2016-08-30 08:07:50