Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PROTEUS - narzędzie przyszłości

24 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja i pokaz działania systemu PROTEUS - Zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe. Konferencja, którą słowami "Proteus to narzędzie przyszłości" otworzył dr Jan Jabłkowski, dyrektor PIAP oraz pokaz były ukoronowaniem ponad pięciu lat pracy nad jednym z największych w Polsce projektów badawczo-rozwojowych dotyczących bezpieczeństwa. Pokaz działania systemu był unikalną okazją do obejrzenia po raz pierwszy w akcji najnowszych robotów mobilnych oraz mobilnego centrum dowodzenia.


Projekt PROTEUS, nad którym prace rozpoczęto w sierpniu 2008 roku, realizowany jest przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowych w Polsce, którym przewodniczy Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Projekt zaplanowano na lata 2008-2013. Pomysł na budowę zintegrowanego systemu wspierającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe powstał już w 2003 roku w PIAP. Głównym jego inicjatorem, kierownikiem i prezenterem systemu podczas konferencji i pokazu był prof. Piotr Szynkarczyk, z-ca dyrektora ds. Inteligentnych Systemów Bezpieczeństwa PIAP (na zdjęciu).

W skład konsorcjum realizacji projektu PROTEUS wchodzą:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.
PIAP jest pomysłodawcą, wnioskodawcą i koordynatorem projektu PROTEUS. W szczególności odpowiada za: opracowanie architektury systemu, zaprojektowanie robotów mobilnych, integrację całego systemu oraz badania jego funkcjonalności i walidację.

Centrum Badań Kosmicznych PAN
CBK jest odpowiedzialne w projekcie PROTEUS za dobór i integrację danych GIS, budowę czujników położenia oraz promocję i public relations projektu.

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
W projekcie PROTEUS CNBOP odpowiada za zdefiniowanie wymagań użytkowników końcowych, opis możliwych scenariuszy użycia systemu oraz za opracowanie założeń taktyczno-technicznych dla całego systemu i dla poszczególnych podsystemów.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ITME
W projekcie PROTEUS ITME bierze udział głównie w pracach mających na celu opracowanie i integrację czujników do systemu.

Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki i Zarządzania (Instytut Informatyki)

W projekcie PROTEUS II PP jest odpowiedzialny za budowę Bezpilotowego Statku Latającego (BSL), ale również za dobór i dostosowanie pojazdu Mobilnego Centrum Dowodzenia (MCD), stworzenie oprogramowania MCD oraz konsol operatora systemu i prezentacji danych.

Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Radioelektroniki (IRE PW)
Główne zadania w projekcie PROTEUS polegają na współpracy przy opracowywaniu architektury systemu i podsystemów oraz pomoc przy projektowaniu i budowie robota mobilnego o zwiększonej funkcjonalności.

Wojskowa Akademia Techniczna - Instytut Optoelektroniki
IO WAT odpowiada w projekcie PROTEUS za opracowanie i integrację czujników, w szczególności dobór istniejących czujników, opracowanie nowych czujników i interfejsów oraz ich testy.

Elementy systemu PROTEUS


„Mózgiem” Proteusa jest Mobilne Centrum Dowodzenia (MCD),  zaprojektowane przez naukowców i inżynierów z Politechniki Poznańskiej. MCD to duży samochód ciężarowy, wyposażony w skomplikowane systemy łącznościowe i operacyjne. To w nim, dzięki zbieraniu i interpretacji danych, podejmowane są decyzje dotyczące operacji. Poza przetwarzaniem i integracją danych pochodzących od będących w akcji elementów systemu (roboty, samolot bezzałogowy), MCD jest w stałej łączności ze stanowiskami dowodzenia Policji, Straży Pożarnej czy Centrów Antykryzysowych.

Doborem i integracją danych GIS zajmuje się Centrum Badań Kosmicznych PAN, które również jest odpowiedzialne za budowę czujników położenia oraz promocję projektu.

Aktualnych danych z miejsca akcji dostarcza zbudowany przez Politechnikę Poznańską Bezzałogowy Statek Latający (BSL). Dzięki zamontowanym na nim kamerom i innym czujnikom dowodzący akcją dysponują szerokim obrazem sytuacji z miejsc interwencji.

Bezpośrednio w miejsce akcji mają być kierowane roboty mobilne trzech typów, każdy o innych funkcjonalnościach i przeznaczeniu. Mały Robot Mobilny (MRM) to niewielkich gabarytów, niezwykle mobilny robot przeznaczony do działań w trudno dostępnych miejscach. Dzięki zamontowanym kamerom wizyjnej i termowizyjnej pełni funkcje inspekcyjne tam, gdzie dotarcie człowieka, lub większego robota nie jest niemożliwe. Z kolei średni Robot Mobilny Interwencyjny (RMI) jest technologicznym odpowiednikiem oddziałów specjalnych – jego zadaniem jest interwencja. Większy i cięższy, jest wyposażony w manipulator oraz zestaw czujników służących określeniu stopnia zagrożenia. Największym z trójki robotów to Robot Mobilny o Zwiększonej Funkcjonalności (RMF). Masa ok. 300 kg, umożliwia przenoszenie ciężarów o masie do 40 kg za pomocą manipulatora o zasięgu 2 metrów, konstrukcja przystosowana do montażu dodatkowych urządzeń: czujników, zestawu do negocjacji lub np. wyrzutników pirotechnicznych – to jego podstawowe cechy.

Na miejsce akcji wszystkie roboty dowozi Mobilne Centrum Operatorów Robotów (MCOR), zamontowane (podobnie jak MCD) na podwoziu samochodu ciężarowego. MCOR wyposażone jest w sprzęt do szybkiego załadunku i rozładunku robotów, przenośne stanowiska operatorów robotów (PSOR) oraz system łączności z centrum dowodzenia.

Wszystkie elementy systemu Proteus są mobilne, co umożliwia ich transport do miejsca interwencji, a modułowa budowa całości pozwala na szybkie dostosowanie do specyfiki danej akcji.

Podczas prezentacji możliwości systemu PROTEUS zainscenizowano zdarzenie kryzysowe, w którym na żywo zaprezentowano elementy systemu. Mobilne Centrum Dowodzenia (MCD) i Mobilne Centrum Operatorów Robotów (MCOR) wraz z trzema robotami na pokładzie. Mały Robot Mobilny (MRM), wyposażony w podbierak próbek cieczy, czujnik chemiczny i kamerę wizyjną wykonywał działania rozpoznawcze. Robot Mobilny o Zwiększonej Funkcjonalności (RMF) oraz Robot Mobilny Interwencyjny (RMI) zaprezentowały możliwości wykorzystania czujników oraz akcesoriów dodatkowych na robotach. Wszystkie trzy roboty podejmując wspólne działania wspomagały jednostki policji i straży pożarnej w usuwaniu skutków zainscenizowanego wypadku. Pokaz miał charakter symulacyjny, chodziło bowiem o pokazanie jak najszerszego wachlarza możliwości operacyjnych systemu PROTEUS.

Organizator pokazu i lider konsorcjum realizującego projekt PROTEUS to już wspomniany Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Został utworzony w 1965 r. jako państwowa jednostka badawcza, mająca za zadanie wdrażanie najnowszych technologii w różnych gałęziach przemysłu. Obecnie to lider m.in. w zakresie automatyzacji i robotyzacji, którego roboty mobilne z powodzeniem stosowane są od ponad 10 lat w wielu służbach na całym świecie. Przy okazji przypominamy, iż PIAP SCOUT, mały robot do rozpoznawania i neutralizacji niebezpiecznych ładunków - skonstruowany i produkowany przez PIAP - został laureatem Nagrody Prestiżu RENOMA 2012 w kategorii Produkt.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach 1. osi  priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac  rozwojowych.
Nr umowy: POIG.01.01.02- 00-014/08.
Wartość projektu: 68 640 000 zł. Udział Unii Europejskiej: 58 344 000 zł.


Fot. Jerzy Byra


dodano: 2013-09-24 16:36:58