Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PZU z najwyższy zyskiem rocznym


W roku 2018 Grupa PZU zanotowała najwyższy od 5 lat roczny zysk netto, na poziomie Grupy (5,4 mld zł) i jednostki dominującej (3,2 mld zł). Składka przypisana brutto, zarówno w całym roku 2018 (23,5 mld zł) jak i IV kwartale 2018 roku (6,2 mld zł) była kolejnym rekordem w historii Grupy PZU. 


Kluczowe osiągnięcia w roku 2018:


    •    Rekordowy przypis składki brutto (23,5 mld zł), wyższy od ambitnych poziomów osiągniętych w zeszłym roku o 2,7 proc.
    •    Wzrost zysku netto jednostki dominującej do 3,2 mld zł, poziomu najwyższego od pięciu lat i o 11 proc. wyższego niż poziom z ubiegłego roku. Zysk grupy wyniósł 5,4 mld zł i był o 28,3 proc. wyższy niż rok temu.    •    Poprawa wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,1 proc. To wartość najwyższa od 4 lat i powyżej poziomu założonego w strategii nowePZU do 2020 roku. Wskaźnik ROE poprawił się o 1,1 p.p. w porównywaniu do wysokiego poziomu osiągniętego w poprzednim roku.
    •    Poprawa rentowności w segmencie ubezpieczeń zarówno po stronie majątkowej w Polsce, gdzie wskaźnik mieszany wyniósł 86,6 proc. (poprawa o 2,7 p.p.) jak i życiowej, gdzie marża segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do 22,1 proc. (o 1,5 p.p.). W obu segmentach rentowność jest powyżej ambicji strategicznych i wyróżnia się na tle polskich i europejskich ubezpieczycieli.
    •    Zachowana dyscyplina kosztowa, wskaźnik kosztów administracyjnych obniżył się do 6,6 proc. (o 0,2 p.p.) w porównaniu do 2017, do poziomu bliskiego temu zapisanemu w strategii nowePZU 2020.
    •    Dalszy dynamiczny wzrost skali biznesu PZU Zdrowie – wartość przychodów zwiększyła się o 26 proc. a liczba umów o 53 proc. proc. rok do roku.    •    Bardzo udany czwarty kwartał ze wzrostem składki przypisanej do 6,2 mld zł (5 proc. rok do roku, powyżej tempa osiąganego w poprzednich kwartałach i powyżej rynku) oraz dwucyfrową dynamiką składki w segmencie majątkowym w Polsce (+10,6 proc. w porównaniu do IV kw. 2017) i za granicą (+13,5 proc. w porównaniu do IV kw. 2017).

– 2018 rok był bardzo dobrym rokiem dla PZU i kluczowym kamieniem milowym z punktu widzenia realizacji naszej strategii. Pobiliśmy nie tylko własne rekordy wyniku netto i sprzedaży, ale zrealizowaliśmy również wszystkie istotne cele, jakie stawialiśmy sobie na rok 2018. Wartość sprzedanych ubezpieczeń wzrosła o 623 mln zł do rekordowych 23,5 mld zł, a zysk netto Grupy o 1,2 mld zł do 5,4 mld zł. Zysk dla jednostki dominującej wyniósł 3,2 mld zł, co implikuje 22,1 proc. ROE, tj. poziom powyżej ambicji strategicznych na rok 2020. Ten ponadprzeciętny zwrot z kapitału to głównie zasługa stabilnej i lojalnej bazy klientów, wysokiej efektywności operacyjnej, atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymywać wysoką i powtarzalną rentowność podstawowego biznesu ubezpieczeniowego – mówi Paweł Surówka, prezes PZU SA. – Te wyniki i projekty plasują nas w absolutnej czołówce światowej naszego sektora zarówno jeśli chodzi o rentowność, stabilność jak i innowacyjność. Wkraczamy w nowy rok 2019 przekonani, że jako największa polska grupa finansowa pracujemy nad rozwiązaniami, które będą wiodące na całym świecie i myślimy coraz ufniej o naszej pozycji międzynarodowej w duchu naszego motto, które propagowaliśmy w Nowym Jorku i Davos m.in. z okazji  100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, #PolandCanDoNation – dodaje prezes Surówka.


Źródło. Grupa PZU


dodano: 2019-03-14 06:37:06