Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Partnerzy
INSTYTUCJE I MEDIA ZAPROSZONE DO REKOMENDOWANIA KANDYDATÓW
DO NAGRODY GOSPODARCZEJ "PRESTIŻU" RENOMA ROKU

Instytucje
  1. Agencja Rozwoju Przemysłu  
  2. Business Centre Club 
  3. Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS 
  4. Centrum im. Adama Smitha 
  5. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 
  6. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
  7. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” 
  8. Giełda Papierów Wartościowych
  9. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
10. Instytut Marki Polskiej 
11. Instytut Monitorowania Mediów
12. Izba Domów Maklerskich
13. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”
14.
Konfederacja Lewiatan
15. Krajowa Izba Gospodarcza
16. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
17. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich

18. Naczelna Organizacja Techniczna
19. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
20. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
21. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
22. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
23. Państwowa Inspekcja Pracy

24. Pracownia Badań Społecznych PBS DGA
25. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
26. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

27. Polska Akademia Nauk
28. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
29. Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych
30. Polska Izba Ubezpieczeń
31. Polska Rada Biznesu
32. Polski Klub Biznesu
33.  Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
34. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

35. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
36. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
37. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
38. Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
39. Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
40. Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej    
      Oddział: Morski
- Gdańsk, Kujawsko-Pomorski - Bydgoszcz, Katowice, Kielce,
      Koszalin, Małopolski
- Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Wielkopolski - Poznań, Rzeszów,
     
Pomorze Zachodnie - SzczecinDolny Śląsk - Wrocław, Warszawa, Lubuski - Zielona Góra
41. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

42. Urząd Patentowy RP
43. Urzędy Marszałkowskie Województw:
      (Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego,  Lubelskiego, Lubuskiego,   Łódzkiego,
       Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego,  Podlaskiego,
        Pomorskiego, Śląskiego, 
Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego,
       Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego)

44. Związek Banków Polskich

45. Związek Maklerów i Doradców
46. Związek Miast Polskich
47. Związek Rzemiosła Polskiego

Redakcje

  1. „Agro”
  2. „Aktualności Targowe”

  3. „Businessman.pl”
  4. „Dziennik Gazeta Prawna”
  5. „Dziennik Polski”
  6. „Dziennik Wschodni”
  7. „Echo Dnia"
  8. „Express Bydgoski”
  9. „Express Ilustrowany”
10. „Forbes”
11. „Gazeta Codzienna Nowiny”
12. „Gazeta Lubuska”
13. „Gazeta MSP”
14. „Gazeta Polska”
15. „Gazeta Pomorska”
16. „Gazeta Wyborcza”
17. „Głos - Dziennik Pomorza”
18. „Gość Niedzielny”
19. „Kurier Poranny”
20. „Magazyn VIP”
21. „Manager”
22. „Nasz Dziennik”
23. „Newsweek Polska”
24. „Nowa Trybuna Opolska”
25. „Nowe Życie Gospodarcze”

26. „Nowy Przemysł”
27. „Parkiet”
28. „Polish Market”
29. „Polityka”
30. „Polska Dziennik Bałtycki”
31. „Polska Dziennik Łódzki”
32. „Polska Dziennik Zachodni”
33. „Polska Gazeta Krakowska”
34. „Polska Gazeta Wrocławska”
35. „Polska Głos Wielkopolski”
36. „Polska Kurier Lubelski”
37. „Polska The Times”

38. „Przegląd”
39. „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy”

40. „Przegląd Techniczny”
41. „Puls Biznesu”
42. „Radio PIN"
43. „Rzeczpospolita”

44. „Solidna Firma”
45. „Świat Elit”
46. „Tęcza Polska”
47. „The Warsaw Voice”
48. "Think Tank"
49. „Tygodnik Ostrołęcki”

50. „Tygodnik Powszechny”
51. „TVP Biznes”
52. „TVP Info”

53. „TVN CNBC”
54. „Uważam Rze”
55. „Wprost”


Partnerzy merytoryczniMinisterstwo Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za: realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą, zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich. 

Do szczegółowych zadań Ministerstwa Rozwoju należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej: rozwój regionalny i gospodarka.
Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.

Do działu gospodarka należą natomiast: konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.

www.mr.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny (GUS)
Główny Urząd Statystyczny jest centralnym organem administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie, która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).
Na czele GUS stoi Prezes GUS, który prowadzi kilka centralnych rejestrów m.in. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), ponadto ogłasza komunikaty i informacje dotyczące najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą kraju.
www.stat.gov.pl
WKJ Kancelaria Prawna
Zajmuje się obsługą przedsiębiorców, jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także wszystkich podmiotów gospodarczych działających na rynku zamówień publicznych, jak również firm związanych z branżą lotniczą.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu:
  • prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych
  • prawa lotniczego
  • finansów publicznych
  • prawa podatkowego
  • prawa gospodarczego
  • prawa spółek handlowych
  • prawa ubezpieczeniowego
Świadczy usługi na terenie całego kraju w językach polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim.
www.wkj.waw.plPartnerzy medialni:


AGRO

Miesięcznik AGRO jest pismem ludzi przedsiębiorczych w rolnictwie i agrobiznesie oraz wspierającym Stowarzyszenie AgroBiznesKlub.

Na swych łamach propaguje dobre wzory gospodarowania w tym ważnym obszarze gospodarki, organizuje – bardzo zakorzenione i cenione w środowisku branżowym AgroKonkursy i AgroPrzedsięwzięcia. Konkursami i agroprzedsięwzięciami corocznie obejmuje, nagradza i nobilituje setki najbardziej przedsiębiorczych polskich rolników oraz przedstawicieli polskiego agrobiznesu. Dzięki nim stwarza możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń biznesowych wśród czołowych reprezentantów sektora rolno-spożywczego w Polsce.

www.agroredakcja.pl