Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Paweł Surówka prezesem PZU SA

13 kwietnia Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA podjęła decyzję o powierzeniu Pawłowi Surówce funkcji prezesa zarządu PZU SA. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016.

– Jestem zaszczycony, że Rada Nadzorcza PZU SA powierzyła mi pełnienie funkcji prezesa jednej z największych grup kapitałowych w tej części Europy. Jestem dumny, że dotychczas mogłem współtworzyć jej strategię do 2020 roku i uczestniczyć w tak kluczowych dla spółki projektach, jak transakcja przejęcia Pekao SA. Konsekwentna realizacja tych zamierzeń będzie moim najwyższym priorytetem – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Paweł Surówka podkreśla, że podtrzymuje również politykę dywidendową, która wraz ze strategią została przyjęta przez zarząd spółki pod kierownictwem Michała Krupińskiego. Strategia zakłada rozwój biznesu ubezpieczeniowego i bankowego a także nacisk na wprowadzanie innowacyjnych narzędzi obsługi klienta i zarządzania. Realizowane będą także ważne inicjatywy wzrostowe w obszarze zdrowia oraz inwestycji.

– Naszym celem jest w pełni wykorzystać ogromny potencjał Grupy PZU, począwszy od usług ubezpieczeniowych i zdrowotnych, poprzez produkty inwestycyjne, aż po ofertę bankową. Jest to unikatowe spektrum możliwości – dodał Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Paweł Surówka to menedżer z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w globalnych spółkach kapitałowych. Bezpośrednio przed nominacją na prezesa zarządu PZU SA pełnił funkcję prezesa zarządu PZU Życie SA (od 23 czerwca 2016 kiedy to Rada Nadzorcza ubezpieczyciela powierzyła mu te obowiązki).


Prezes Zarządu PZU SA jest absolwentem Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007–2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013–2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za M&A w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji Grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego. Do stycznia 2016 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej. Posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.

Źródło: PZU SA


dodano: 2017-04-14 06:45:17