Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Pierwsze siedem miesięcy obrotów towarowych handlu zagranicznego

Pierwsze siedem miesięcy br. to okres dynamicznie rosnących obrotów towarowych Polski. W tym czasie nasz eksport zwiększył się o 8,4%, do 114,6 mld EUR, a import o 11,1%, do 114 mld EUR. Nadwyżka wyniosła ponad 0,6 mld EUR wobec 3,1 mld EUR przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,0%, a import o 9,6%.

Zmniejszenie dodatniego salda obrotów w decydującej mierze było rezultatem pogłębienia deficytu wymiany: z rynkami słabiej rozwiniętymi, spoza WNP, (biorcą pod uwagę strukturę geograficzną) oraz produktami mineralnymi (w ujęciu przedmiotowym).

Eksport do UE wzrósł o 7,5% (do ok. 91 mld EUR), w tym do Niemiec o 8,3%, Wielkiej Brytanii o 5%, Czech o 4%, Francji o 4,7% oraz Włoch o 9,7%. Wśród ważniejszych krajów unijnych dwucyfrowy wzrost wywozu odnotowano w eksporcie do Niderlandów (o 11,2%), na Słowację (o 10,4%) oraz do Austrii (o 14,7%) i Rumunii (o 13,7%). Wolniejszy wzrost importu z krajów UE (o 6,9%, 68,1 mld EUR) zaowocował zwiększeniem nadwyżki o 2 mld EUR, do 22,9 mld EUR.

Tendencja do dynamicznego wzrostu obrotów została utrzymana w przypadku pozaunijnych rynków rozwiniętych. Po 7 miesiącach br. eksport do tych krajów zwiększył się o 14,9% (do prawie 8,1 mld EUR), w tym do Stanów Zjednoczonych o 27,1%, Szwajcarii o 13,3%, Australii o 53% oraz RPA o 16,4%. Z koli wywóz do Norwegii wzrósł o 1,6%. Jeszcze szybciej rósł w tym czasie przywóz z tej grupy krajów (o 21,9%, do 8,6 mld EUR), co przełożyło się na pogłębienie deficytu z 55 mln EUR w okresie styczeń-lipiec 2016 r. do blisko 560 mln EUR.

Kraje WNP nadal dynamicznie nadrabiały notowane w poprzednich latach spadki obrotów. Po 7 miesiącach br. eksport do tej grupy państw zwiększył się o 24,5% (do prawie 7,1 mld EUR), w tym do Rosji o 18,7%, na Ukrainę o 39,2% oraz na Białoruś o 7,5%. Jeszcze szybciej rósł w tym czasie import z krajów WNP, tj. o 28,6% (do 9,6 mld EUR), w tym z Rosji o 28,3%, do prawie 7,4 mld EUR. Przełożyło się to jednocześnie na pogłębienie deficytu z WNP o 747 mln EUR, do 2,5 mld EUR po 7 miesiącach br.

Jak już wspomniano powyżej, niekorzystne zmiany stanu zrównoważenia obrotów odnotowano w obrotach z pozostałymi krajami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi (spoza WNP). Było to konsekwencją dynamicznego wzrostu importu (o 13,4%, do blisko 27,7 mld EUR), przy jednoczesnym niewielkim wzroście eksportu (o 0,6%, do 8,5 mld EUR). W tej grupie państw najbardziej pogorszył się bilans obrotów z: Chinami (o blisko 1,2 mld EUR), Arabią Saudyjską (o ok. 225 mln EUR), Katarem (o 205 mln EUR), Singapurem (o ok. 180 mln EUR), Bangladeszem (o ok. 150 mln EUR) oraz Turcją (o ok. 135 mln EUR).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszych obrotów korzystne zmiany stanu zrównoważenia w okresie styczeń-lipiec br. odnotowano w obrotach wyrobami elektromaszynowymi (zwiększenie nadwyżki o 580 mln EUR, do prawie 3,5 mld EUR), oraz produktami rolno-spożywczymi i przemysłu drzewno-papierniczego – wzrost nadwyżki o prawie 0,2 mld EUR dla każdej z grup, do odpowiednio 4,1 mld EUR oraz 1,7 mld EUR. Częściowo złagodziło to: pokaźne pogłębienie deficytu wymiany produktami mineralnymi (o prawie 2,5 mld EUR, do 5,9 mld EUR), co było konsekwencją dynamicznego wzrostu ich importu (aż o 45%), w wyniku wzrostu cen ropy naftowej oraz zwiększenie ujemnego salda wymiany wyrobami chemicznymi (o ok. 550 mln EUR, do blisko 4,4 mld EUR).


Źródło: GUS; Departament Strategii Rozwoju MR


dodano: 2017-09-12 07:58:53