Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Po trzech kwartałach br. 826 mln EUR nadwyżki handlowej

W okresie trzech kwartałów 2019 r. polski eksport towarów osiągnął 173,6 mld EUR, czyli poziom o 5% wyższy niż przed rokiem, a import 172,8 mld EUR, czyli był wyższy o 2,7%. Tym samym tempo wzrostu eksportu zbliża się do szacowanych przez MPiT 6% w całym 2019 r. Z kolei po stronie importu – inaczej niż zakładano – nie doszło w III kw. br. do przyspieszenia dynamiki importu oczekiwanego w związku z uruchomieniem nowych programów socjalnych. Może to świadczyć o malejącej krańcowej skłonności do konsumpcji.Efektem szybko rosnącego eksportu była wyraźna poprawa stanu zrównoważenia obrotów. Zeszłoroczny deficyt przekształcił się w nadwyżkę handlową, która po trzech kwartałach br. osiągnęła 826 mln EUR.  

Dominującym rynkiem w wymianie handlowej pozostawała UE. W okresie trzech kwartałów br. eksport towarów do UE zwiększył się o 4%, do 138,6 mld EUR. Wśród krajów unijnych istniały wyraźne dysproporcje w dynamice eksportu. Z jednej strony nadal wolno rósł wywóz do trzech naszych głównych partnerów handlowych, tj. Niemiec (o 3,3%), Czech (o 0,4%) oraz Wielkiej Brytanii (o 2,2%), z drugiej zaś dynamicznie rosła sprzedaż m.in. do Francji (o 8,8%), Austrii (o 16,7%), Rumunii (12,5%) oraz Węgier (o 8,1%). Jednocześnie po stronie importu z UE notowano niewielki wzrost na poziomie 0,2%, co zaowocowało wyraźnym zwiększeniem nadwyżki obrotów – aż o 5,2 mld EUR, do 38,6 mld EUR.

Dobry wynik naszego eksportu to także zasługa postępującej dywersyfikacji geograficznej naszych eksporterów. W obliczu słabszej koniunktury w strefie euro, nasi przedsiębiorcy coraz chętniej i częściej wykorzystują potencjał odległych i bardziej perspektywicznych regionów (w Ameryce czy Azji), co pozwala na ich szybszy i bardziej dynamiczny rozwój.

W okresie trzech kwartałów br. eksport na pozaunijne rynki rozwinięte zwiększył się o 11,5%, do blisko 12,2 mld EUR. Pod względem dynamiki sprzedaży wyróżniały się: USA (wzrost o 14%), Kanada (o ok. 19%), Szwajcaria (o 9,5%) oraz Japonia (o 26%). W nieznacznie wolniejszym tempie co eksport rósł przywóz z tych rynków (o 10,4%), w efekcie czego deficyt obrotów utrzymał się na zbliżonym poziomie co przed rokiem (ok. 1,1 mld EUR).

W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem wśród polskich eksporterów cieszą się rynki WNP, gdzie eksport towarów w okresie pierwszych 9 miesięcy br. zwiększył się o 11,3%, do 11 mld EUR. Dynamiczny wzrost sprzedaży notowano do większości krajów tego ugrupowania, w tym do Rosji (o 8,7%), na Ukrainę (o ok. 11%), Białoruś (o ok. 18%) oraz do Kazachstanu (o 28,5%). Odwrotny trend notowano po stronie importu z krajów WNP (spadek o ok. 9%), co zaowocowało redukcją deficytu aż o blisko 2,6 mld EUR, do 3,6 mld EUR.

W tempie zbliżonym do średniego rósł eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 5,1% (do 11,8 mld EUR). Wśród tej grupy krajów szczególnie szybko zwiększał się wywóz do Chin (o 27%), ZEA (o ok. 88%), Republiki Korei (o 24%) czy Egiptu (o ok. 75%). Zdołało to z nawiązką skompensować głęboki spadek eksportu do Turcji (o ponad 30%). Z tą grupą krajów notujemy pokaźny deficyt, który w okresie trzech kwartałów br. – w wyniku dynamicznego zwiększenia importu (o 11,5%) - pogłębił się o dalsze 4 mld EUR, do blisko 33,1 mld EUR.W przekroju przedmiotowym, wśród ważniejszych pozycji w eksporcie, dynamicznie w analizowanym okresie rosła zagraniczna sprzedaż następujących towarów: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części i akcesoria (o 8,5%), maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria (o 6,7%) oraz pojazdy nieszynowe i ich części (5,8%). Po stronie importu również dynamiczny wzrost notowano w pozycji maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria (o 8,8%) oraz pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (o 6,5%). Z kolei, wśród ważniejszych pozycji, spadek przywozu notowano w przypadku paliw i olejów mineralnych (o 5,7%, co w znaczącej mierze było wynikiem spadku cen ropy – o ok. 10% w okresie trzech kw. 2019 r. r/r – ropa Brent), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o 1,2%) oraz żelaza, żeliwa i stali (o 8,3%).


Źródło: MPiT


dodano: 2019-11-15 06:57:32