Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Podwyższenie ulgi na badania i rozwój

Senackie Komisje Nauki, Edukacji i Sportu; Budżetu i Finansów Publicznych oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na wspólnym posiedzeniu rozpatrzyły ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. O jej wprowadzenie skutecznie zabiegała Konfederacja Lewiatan. Ustawa wprowadza zmiany w obowiązującej uldze podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy prowadzący taką działalność będą mogli skorzystać z wyższego odliczenia, rozszerzony zostanie także katalog kosztów podlegających zaliczeniu do ulgi.

Podatkowa ulga na badania i rozwój została wprowadzona 1 stycznia 2016 r. O jej wprowadzenie skutecznie zabiegała Konfederacja Lewiatan, uczestnicząc w spotkaniach z przedstawicielami ministerstwa finansów, kancelarii prezydenta oraz parlamentarzystami. Wprowadzone odliczenie, wynoszące od 10 do 30% poniesionych wydatków, nie jest wystarczającą zachętą do inwestowania w innowacje, w szczególności na tle innych krajów regionu, w których wynosi ono nawet 200%. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan analizowała zainteresowanie przedsiębiorców nowym odliczeniem i włączyła się w działania mające na celu doprowadzenie do zwiększenia jego atrakcyjności, poprzez zwiększenie wysokości odliczenia, rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikujących się do odliczenia oraz doprecyzowanie wątpliwości interpretacyjnych.

Propozycje poprawy ulgi Konfederacja przekazała Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podjął się przygotowania kolejnej ustawy o wspieraniu innowacyjności. Nie wszystkie z nich zostały uwzględnione, jednak co najistotniejsze, od 2017 r. wysokość odliczenia wzrośnie i wynosić będzie od 30 do 50 %, rozszerzony zostanie katalog kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, wprowadzony zostanie zwrot gotówkowy poniesionych wydatków dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy ponieśli stratę lub nie uzyskali dochodu umożliwiającego skorzystanie z ulgi.

Konfederacja Lewiatan uczestniczyła w procesie legislacyjnym aktywnie zabiegając o rozszerzenie i doprecyzowanie ulgi w trakcie konsultacji społecznych, na konferencji uzgodnieniowej, w Sejmie i w Senacie. Do poprawy pozostaje jeszcze kilka przepisów, np. doprecyzowanie, że zaliczeniu do ulgi podlegają wynagrodzenia pracowników „realizujących działalność B+R" a nie „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R" oraz przesądzenie, iż sprzęt laboratoryjny, niespełniający wymogu środka trwałego mieści się w katalogu materiałów i surowców, i zakup pipet, igieł, szkieł optycznych, termosów, statywów podlega odliczeniu.

W trakcie prac Komisji Senackich przedstawiciele ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Finansów, zadeklarowali dalszą współpracę z partnerami społecznymi, której efektem będą kolejne zmiany legislacyjne wspierające prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Kolejną ustawą, w której przygotowaniu uczestniczy Konfederacja Lewiatan, będzie „Biała Księga Innowacji".


Źródło: Konfederacja Lewiatan


dodano: 2016-10-24 08:05:29