Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polacy nie chcą euro

W ramach cyklicznego badania "Aktualne problemy i wydarzenia", w dniach 9-15 października 2014 r., CBOS przeprowadził sondaż na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w sprawie stosunku do euro. Wynika z niego, że większość dorosłych Polaków (68%) jest przeciwna przyjęciu przez nasz kraj wspólnej europejskiej waluty.

Plany wejścia Polski do strefy euro budzą negatywne reakcje. Wprowadzenie euro popiera jedynie 24% ankietowanych. Od lutego 2013 roku odsetek zwolenników przystąpienia Polski do strefy euro zmniejszył się o 5 punktów i obecnie należy do najniższych w historii badań CBOS.

Przyjęcie euro budzi zdecydowanie więcej obaw niż nadziei. W ciągu ostatniego półtora roku obawy z tym związane jeszcze się nasiliły. Wśród najważniejszych skutków wprowadzenia euro 64 proc. respondentów wskazało wzrost cen, 42 proc. - niekorzystny kurs wymiany, a 27 proc. utratę przez Polskę możliwości prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej. 59 proc. dostrzega natomiast korzyść w eliminacji ryzyka związanego ze zmianami kursu złotego wobec euro. Prezentowane obok dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2002–2014.


CBOS przypomniał, że historycznie największe - sięgające 64 proc. - poparcie dla euro odnotowano w styczniu 2002 r. jeszcze przed akcesją Polski do UE. Już po wejściu do Unii akceptacja przystąpienia do strefy euro słabła. Natomiast utrzymuje się wysoki poziom społecznego poparcia dla członkostwa Polski w UE. W sondażu opowiedziało się za tym 84 proc. ankietowanych, przeciwko obecności w UE było 11 proc.

Źródło: CBOS
dodano: 2014-11-07 12:14:41