Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polacy za Unią

89 proc. Polaków popiera członkostwo w UE; to najwyższy wynik od 2007 r. Liczba przeciwników obecności w Unii zmalała do 7 proc., 4 proc. to niezdecydowani - wynika z sondażu CBOS. Według CBOS do umocnienia proeuropejskiego nastawienia przyczyniły się wydarzenia na Ukrainie.


Przeświadczenie, że obecność w Unii przynosi Polsce więcej korzyści niż strat wyraża 62 proc. badanych, 13 proc. uważa, że integracja z UE przynosi Polsce więcej strat niż korzyści. Co piąty respondent (20 proc.) jest zdania, że korzyści i straty związane z członkostwem Polski w Unii się równoważą; 5 proc. badanych na zadane pytanie odpowiedziało "trudno powiedzieć".


Respondenci lepiej oceniają skutki integracji dla Polski niż dla siebie - wynika z danych CBOS. Pozytywne rezultaty integracji dla siebie osobiście zauważa 43 proc. badanych, raczej negatywnych skutków przynależności Polski do UE doświadcza 12 proc. ankietowanych, 35 proc. zauważa tyle samo strat, co korzyści, 10 proc. ankietowanych nie ma zdania.


Z badań CBOS, przeprowadzonych po akcesji, wynika, że Polacy bardzo szybko zaczęli dostrzegać korzyści z członkostwa naszego kraju w UE. 31 proc. badanych uważa, że największym plusem członkostwa jest "otwarcie granice, swoboda przemieszczania się, układ z Schengen, ruch bezwizowy". Dla 30 proc. respondentów największą zaletą integracji z Unią Europejską są korzyści finansowe, napływ pieniędzy z funduszy unijnych, dotacje i projekty unijne.


Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 6-12 lutego 2014 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1020 dorosłych mieszkańców Polski oraz w dniach 6-12 marca 2014 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1098 dorosłych mieszkańców Polski.


Źródło: PAP / wmdodano: 2014-04-29 10:54:28