Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polscy przedsiębiorcy nie znają RODO. Europejscy też.

Niemal co piąty przedsiębiorca z Polski w ogóle nie słyszał o RODO, które lada dzień wchodzi w życie – 25 maja, a kary związane z jego nieprzestrzeganiem jeżą niejeden włos na głowie. Najmniejszą wiedzę na temat nowych przepisów wykazali jednak przedsiębiorcy z Grecji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii oraz Norwegii. W tych krajach ponad 50 proc. ankietowanych firm przyznało, że nigdy wcześniej nie słyszało o rozporządzeniu Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych – wynika z najnowszego Europejskiego Raportu Płatności 2018, przygotowanego przez Intrum Justitia.

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) jest bez wątpienia ostatnio jedną z najważniejszych zmian, która ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Europie. Co na ten temat sądzą polscy przedsiębiorcy? Jedynie 6 proc. rodzimych firm dostrzega pozytywny wpływ wprowadzenia nowych przepisów.

RODO problemem dla przedsiębiorców 

Respondenci dość łatwo wymieniają listę trudności, z jakimi będą musieli zmierzyć się podczas wdrażania unijnego rozporządzenia. Na jakie niedogodności muszą przygotować się przedsiębiorcy?

– Podstawowymi problemami z jakimi będą musieli zmierzyć się właściciele firm to przede wszystkim zwiększona biurokracja czy zatrudnienie nowego, wykwalifikowanego pracownika. Ankietowani zwracają także uwagę, że RODO może utrudnić dochodzenie należności z tytułu sprzedanego towaru lub wykonanej usługi – komentuje Krzysztof Krauze, prezes Intrum Justitia.

Wprowadzenie nowych unijnych przepisów wiąże się także z poniesieniem przez właścicieli firm dodatkowych kosztów. – Analizując wyniki przeprowadzonego przez nas badania szacujemy, że średni koszt wprowadzenia RODO w europejskich firmach z sektora MŚP to 8 tys. EUR, a w dużych korporacjach to 65 tys. EUR. Trudniej jest oszacować koszty dla polskich przedsiębiorstw, ponieważ ponad połowa (59 proc) respondentów nie jest w stanie przewidzieć, jakie koszty będzie musiała ponieść w związku z wdrożeniem nowych przepisów w firmie – dodaje Krzysztof Krauze.   

Optymiści w mniejszości

Polscy przedsiębiorcy dość sceptycznie podchodzą do nowych przepisów - jedynie 1 proc. ankietowanych uważa, że wprowadzenie unijnego rozporządzenia wpłynie bardzo pozytywnie na prowadzoną przez nich działalność. Niewiele więcej, bo 5 proc. respondentów zaznacza, że będzie mogło w pewnym stopniu zauważyć w swojej firmie pozytywne skutki wprowadzenia RODO. 

– Wśród zalet płynących z wprowadzenia RODO nasi ankietowi wymieniają: uporządkowanie procedur, jeszcze lepsze zabezpieczenie danych osobowych oraz zmniejszenie liczby ofert wpływających na nasze adresy mailowe. Niepokojące jest jednak to, że pozytywne strony wprowadzania tego unijnego rozporządzenia zauważa jedynie 6 proc. ankietowanych. Jest to jednak wynik zbliżony do średniej europejskiej, która wynosi 8 proc. Wyniki te pokazują, że przedsiębiorcy potrzebują czasu, aby zaznajomić się z nowymi przepisami i poddać je weryfikacji – zauważa Krzysztof Krauze.

Polscy przedsiębiorcy sceptycznie podchodzą do nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Może to być spowodowane trudnościami w określeniu, jaki dokładnie wpływ na działalność firmy będzie miało unijne rozporządzenie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w porównaniu do Danii, Czech, Szwecji, Portugalii czy Austrii rodzime firmy częściej przyznają, że nie wiedzą czym jest RODO.


Źródło: Intrum Justitia - lider usług zarządzania wierzytelnościami. Europejski Raport Płatności został opublikowany na podstawie badania przeprowadzonego w 29 krajach Europy, w okresie od lutego do marca 2018 roku. W raporcie tym, firma Intrum Justitia zebrała dane z 9607 firm z całej Europy w celu zdobycia wiedzy na temat zachowań płatniczych oraz kondycji finansowej europejskich firm, a także stosunku do RODO. Udział w badaniu polegał na samodzielnym wypełnieniu internetowej ankiety.dodano: 2018-05-25 06:36:53