Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polska bardziej cyfrowa


2 października rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Wsparcie trafi na tworzenie sieci szerokopasmowych, rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym, e-integrację osób wykluczonych cyfrowo i aktywizację cyfrową społeczeństwa oraz upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Proponowana wartość programu to 1,9 mld euro. Jego głównym celem będzie wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Te fundamenty to szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uwagi można zgłaszać  do 6 listopada 2013 r., za pomocą formularza zgłaszania uwag, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Można również wziąć udział w konferencji konsultacyjnej, która odbędzie się 4 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat udziału w konsultacjach (m.in. dane kontaktowe, formularze) znajdują się na portalu Funduszy Europejskich.


Źródło: PARP


dodano: 2013-10-03 12:15:51