Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polska i Europa – zagrożenia i wyzwania

Ukazała się trzecia edycja raportu Związku Banków Polskich pt. „Polska i Europa – zagrożenia i wyzwania”, która zawiera dane i wnioski z uwzględnieniem najbardziej złożonych od czasów kryzysu finansowego realiów o charakterze ekonomicznym, politycznym i społecznym. I odpowiada na pytanie: Jakie są w tym kontekście perspektywy dla Polski? Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa ZBP: – Nie ulega bowiem wątpliwości, że skutki 2016 roku mogą znaleźć swoje istotne odzwierciedlenie w perspektywie o wiele dłuższej niż pojedyncze kadencje europejskich parlamentów i rządów.

Polecamy - podobnie, jak
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, we wstępie do raportu - przyjrzeć się przedstawionym w opracowaniu danym i wnioskom:

Dane makroekonomiczne dają powody do optymizmu, choć jednocześnie wskazują też na możliwość wystąpienia niekorzystnych zmian. Minione pięciolecie ze średnio rocznym 3,1 proc. wzrostem PKB plasowało Polskę na czele krajów najszybciej rozwijających się. Cieszy fakt, że w latach 2016-2021 przewiduje się dodatkowo przyśpieszenie do 3,5 proc. PKB, ale co równie ważne wzrost gospodarczy ma szansę dotyczyć wszystkich państw Unii Europejskiej, w tym także tych dotkniętych głębokim kryzysem: Irlandii, Grecji, Cypru i krajów Półwyspu Iberyjskiego. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego co do udziału inwestycji w PKB oraz poziomu bezrobocia w Polsce zakładają względne utrzymanie dotychczasowych wskaźników. Na uwagę w przypadku Polski zasługuje jednak istotny spadek tempa wzrostu eksportu z 7,4 proc. w latach 2010-2015 do 4,7 proc. w kolejnej perspektywie, przy jednoczesnym zwiększeniu importu z 6,1 proc. do 7 proc. w kolejnych latach (drugi potencjalny wynik w UE). Nieustannie problemem pozostaje niedostateczny poziom krajowych oszczędności. Wprawdzie w stosunku do poprzedniego pięciolecia przewiduje się nieznaczny wzrost z 17,7 proc. do 18,5 proc. PKB, ale to wciąż plasuje Polskę w tyle, względem innych krajów europejskich.

Uwzględnienie w podejmowanych działaniach przywołanych danych ale także wniosków zmierzających do zachowania szczególnej troski wydaje się być kluczowe dla efektywnego rozwoju Polski i stabilności finansów państwa. Osiągnięcie ambitnych celów nie będzie możliwe bez stabilnie rosnącej, ale rozważnej akcji kredytowej przy równoczesnym zachowaniu troski o bezpieczeństwo oszczędności milionów polskich obywateli i przedsiębiorstw. Jak istotne są to czynniki pokazuje sytuacja sektora bankowego w niektórych krajach Unii Europejskiej gdzie zaistniała pilna konieczność wdrożenia odpowiedzialnych rozwiązań naprawczych przy zaangażowaniu środków publicznych.

W kontekście tych wszystkich okoliczności, kluczowe jest zachowanie stabilności sektora bankowego w Polsce w celu efektywnego funkcjonowania polskiej gospodarki. Jak wskazuje Komisja Europejska „polski sektor bankowy pozostaje dobrze dokapitalizowany, płynny i rentowny”, jednocześnie jednak uwzględniając piętrzące się wymogi i oczekiwania finansowe względem banków w Polsce, wskazuje na zagrożenia o charakterze rynkowym i regulacyjnym. KE wymienia wśród nich: obciążenia z tytułu nałożenia dodatkowego podatku bankowego, potencjalne koszty przewalutowania kredytów frankowych oraz wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ich konsekwencje w obliczu zarysowanej na wstępie sytuacji w Europie oraz środowiska najniższych w historii stóp procentowych, mogą pociągnąć za sobą kolejne jak choćby zmniejszenie rentowności sektora, połączone z ograniczeniem tempa budowy funduszy własnych i zdolności do finansowania rozwoju.

Dlatego też, tak ważne jest wspólne działanie w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo ekonomiczne wszystkich Polaków, którzy w bankach złożyli swoje oszczędności lub korzystają z usług kredytowych.

Pragnę zapewnić Państwa, że polskie banki chcą w dalszym ciągu finansować rozwój gospodarki, tworzyć miejsca pracy i zwiększać majętność obywateli. Polskie banki chcąc sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom będą m.in.:
  • aktywnie uczestniczyć w procesie budowy systemu oszczędności, w tym długoterminowych,
  • budować potencjał ekonomiczny instytucji finansowych,
  • wspierać proces absorpcji środków unijnych,
  • dbać o stabilność i bezpieczeństwo, w tym niezawodność stosowanych technologii.
W skomplikowanej politycznie i gospodarczo sytuacji w wielu krajach Unii Europejskiej oraz napięć na obrzeżach Europy konieczne jest poszukiwanie rozwiązań dobrze służących rozwojowi Polski. Jestem przekonany, że nadal mamy szanse, budując wiarygodność naszego kraju i zapewniając bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, mądrze wykorzystać wciąż obiecujące prognozy ekonomiczne. Jestem przekonany, że działając odpowiedzialnie na rzecz polskiej gospodarki będziemy dobrze służyć Polsce i Polakom.

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich


Źródło: ZBP. Raport: Polska i Europa – zagrożenia i wyzwania


dodano: 2016-09-13 07:43:30