Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polska liderem w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej

Po raz pierwszy od 2006 r., po siedmiu latach nieprzerwanej hegemonii Republiki Czeskiej, Polska zajmuje pierwsze miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Zdecydowana większość firm z kapitałem zagranicznym, które zainwestowały w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (83 proc.), potwierdza również słuszność dokonanej w przeszłości decyzji lokalizacyjnej. Największy odsetek odpowiedzi pozytywnych na pytanie: „Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy?” odnotowano wśród inwestorów zagranicznych 
w Polsce i Estonii (94 proc.)
 
Wyniki Badania Koniunkturalnego 2013, przeprowadzonego przez 16 bilateralnych niemieckich izb handlowo-przemysłowych wśród 1623 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, które zainwestowały w Europie Środkowo-Wschodniej, bezsprzecznie wskazują na Polskę, jako najatrakcyjniejszy dla inwestorów kraj w regionie. Dystans w punktacji między Polską, która od 2010 r. zajmowała co roku miejsce drugie w rankingu, a Czechami systematycznie zmniejszał się. 


Trzecie miejsce przypadło w tym roku Estonii. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Słowacja, Słowenia, Chorwacja i Łotwa.
 
Zdaniem dyrektora generalnego AHK Polska Michaela Kerna, taki rezultat jest znakiem systematycznego i stabilnego rozwoju, jaki Polska przeszła w ostatnich latach.

Inwestorzy oceniali atrakcyjność inwestycyjną krajów regionu EŚW poprzez pryzmat 21 czynników. Najwyżej ocenione czynniki, skłaniające przedsiębiorców do inwestowania w krajach EŚW to członkostwo danego kraju w UE oraz tzw. „czynniki kadrowe”, w tym: kwalifikacje pracowników, ich zmotywowanie i produktywność oraz jakość kształcenia akademickiego. Inwestorzy ankietowani w Polsce wskazali dodatkowo na dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, jako ważną zachętę do inwestowania wyróżniającą Polskę na tle konkurentów.


Najgorsze oceny dla regionu EŚW przypadły za: złe warunki dla badań i rozwoju, brak stabilności społecznej i politycznej regionu, nieefektywną walkę z przestępczością i korupcją, brak przejrzystość w zakresie przetargów publicznych oraz nieprzewidywalność polityki gospodarczej rządów krajów z regionu EŚW. Wyniki badania regionalnego tylko częściowo pokryły się z wynikami dla Polski. W ocenie inwestorów zagranicznych w Polsce w 2012 r. największe zastrzeżenia wzbudziły: system i instytucje podatkowe oraz administracja publiczna.
 
W badaniu udział wzięły łącznie 1623 firmy z kapitałem zagranicznym w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym najwięcej: na Węgrzech (365), na Słowacji (187), w Czechach (177), w Rumunii (153) oraz w Polsce (151).


Źródło: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa


dodano: 2013-05-29 09:19:26