Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polska na podium krajów UE z najwyższym wzrostem gospodarczym

Komisja Europejska opublikowała wyniki aktualizacji swoich prognoz gospodarczych dla wszystkich państw UE. W 2019 roku Polska będzie drugim, a w 2020 trzecim najszybciej rozwijającym się krajem UE. Wcześniej swoje szacunki podniosły OECD oraz MFW, a także agencje ratingowe. Można stwierdzić, że konsensus wzrostu gospodarczego w okolicach 4,5% to niezwykle dobry wynik na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Obecnie Komisja Europejska szacuje wzrost polskiego PKB:
  • w 2019 r. o 4,4% (wcześniej prognozowała 4,2%) i jest to drugi wynik w Unii Europejskiej (po Malcie i na równi z Węgrami),
  • w 2020 r. o 3,6% i jest to trzeci wynik we wspólnocie (po Malcie i Rumunii).
– Gdyby wzrost PKB był dyscypliną sportową w tym roku możemy liczyć na srebro, a w przyszłym na brąz – skomentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. – Poza Międzynarodowym Funduszem Walutowym wszystkie liczące się instytucje międzynarodowe i banki prognozują wzrost PKB w Polsce w 2019 roku na poziomie co najmniej 4% – dodał Kwieciński.

Komisja Europejska prognozuje dalsze umocnienie konsumpcji prywatnej w drugiej połowie 2019 roku oraz na początku 2020 roku. Nowe programy społeczne sprawiają, że rosną dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. To, w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń oraz korzystnymi trendami na rynku pracy, będzie zwiększać optymizm konsumentów. Wzrost inwestycji pozostanie silny w 2019 roku, między innymi dzięki inwestycjom współfinansowanym z funduszy unijnych.

– Komisja Europejska doceniła rosnącą rolę inwestycji sektora prywatnego we wzroście PKB, a także wyraźny wzrost inwestycji, które dodatkowo wspierane są bardzo dobrą alokacją funduszy unijnych. Z kolei bardzo dobra kondycja krajowego rynku pracy wspiera wydatki konsumpcyjne, także pod wpływem wzrostu dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych – skomentowała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Minister Kwieciński zwrócił uwagę, że według prognoz Komisji Europejskiej w 2019 roku Polska będzie rozwijać się prawie 9 razy szybciej niż największa gospodarka UE i nasz największy partner handlowy – Niemcy,  ponad 3,5 razu szybciej niż strefa euro oraz ponad 3 razy szybciej niż UE. 

– Dla mnie nie jest najważniejszy sam wzrost PKB, ale to, jak przekłada się on na sytuację materialną Polaków. Tutaj mamy się czym pochwalić. Od 2015 roku dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o ponad 300 złotych, do prawie 1700 złotych. Od wielu miesięcy w badaniach CBOS około 70 procent Polaków deklaruje zadowolenie z życia. Z kolei wczoraj HSBC opublikował raport, który pokazuje, że Polska jest trzynastym najlepszym miejscem na świecie do życia i pracy. Prognozy Komisji Europejskiej nie zaskakują, bo sami jesteśmy optymistami – podsumował minister.


Źrodło: MiR i MPiT


dodano: 2019-07-11 06:24:36