Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polski Kongres Gospodarczy rozpoczął obrady

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, organizują w Warszawie Polski Kongres Gospodarczy 2013. Podczas dwudniowych obrad (23-24 kwietnia 2013 r.) uczestnicy przedstawią rekomendacje, na podstawie których Fundacja Polski Kongres Gospodarczy opracuje raporty analityczne dla przedsiębiorców i organów publicznych. 

Poniżej szczegóły i założenia ideowe organizowanego kongresu przedstawia osobiście Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.


Szanowni Państwo,

Wyzwania, z jakimi w czasie spowolnienia gospodarczego muszą się zmierzyć polscy przedsiębiorcy, wymagają od nas szczególnej odpowiedzialności. Dlatego podejmujemy dyskusję o możliwościach tworzenia wartości polskiej gospodarki w warunkach globalnej konkurencji. Jestem przekonany, że idealną do tego platformą będzie Polski Kongres Gospodarczy 2013, którego organizatorem są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentując ponad 7500 firm zatrudniających około 4 miliony pracowników, poczytują sobie za obowiązek inicjowanie działań, mogących przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki. Musimy dołożyć wszelkich starań do tego, by prawne i instytucjonalne otoczenie biznesu było dostosowane do wagi problemów, które przyszło nam rozwiązywać.

Polski Kongres Gospodarczy 2013 pomyślany jest jako forum wymiany myśli, idei i doświadczeń ludzi bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie naszej rzeczywistości ekonomicznej. Jego tematem przewodnim będzie rola sektora energetyczno-paliwowego jako kluczowego obszaru do budowy podstaw konkurencyjności gospodarki i tworzenia warunków przyszłego wzrostu. W związku z tym jego tytuł brzmi: Energia polskiej gospodarki.

Kongres ma być nie tylko platformą rzetelnej debaty o potrzebach realnej gospodarki, lecz także miejscem, w którym zapadają kluczowe dla jej rozwoju decyzje. Dlatego też formuła tego wydarzenia oparta jest na sesjach tematycznych, w których wezmą udział przedstawiciele zarówno najistotniejszych środowisk opiniotwórczych w polskiej gospodarce, jak i najważniejszych przedsiębiorstw. Aby zapewnić najwyższy poziom merytoryczny Kongresu, do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski. Radzie Programowej Kongresu przewodniczy Pan Premier Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Na podstawie wniosków z obrad Kongres uchwali odpowiednie rekomendacje. W oparciu o ich treść Fundacja „Polski Kongres Gospodarczy” – kierowana przez Pana Premiera Waldemara Pawlaka – opracuje raporty analityczne, zawierające propozycje rozwiązań i zalecenia zarówno dla firm, jak i dla organów publicznych. Kongres ma też otworzyć debatę merytoryczną, składającą się m.in. z cyklu spotkań i paneli dyskusyjnych, częściowo dostępnych publicznie.

Jestem przekonany, że Polski Kongres Gospodarczy 2013 okaże się sukcesem, a jego ustalenia staną się mocnym fundamentem dla pomyślności polskiej gospodarki.

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
        
                        drAndrzejMalinowskiŹródło:
Polski Kongres Gospodarczy, Andrzej Malinowski - O kongresiedodano: 2013-04-23 10:45:51