Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polski handel coraz bardziej zadłużony

Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Dłużników zadłużenie przedsiębiorstw handlowych wynosi aż 2,269 mld zł, a jego wartość wzrosła od ostatniego roku o ponad pół miliarda zł. Zobowiązania najbardziej zadłużonej firmy sięgają 16 mln zł. Skąd biorą się problemy polskiego sektora handlowego?

Handel hurtowy i detaliczny odgrywa znaczącą rolę w polskiej gospodarce. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego firmy handlowe wytwarzają 18 proc. wartości dodanej brutto. Właśnie dlatego problemy finansowe przedsiębiorstw handlowych znacząco odbijają się na naszej rodzimej gospodarce.

Co hamuje rozwój polskiego handlu?

Z danych „Europejskiego Raportu Płatności 2017” zaprezentowanego przez Intrum Justitia jasno wynika, że na kondycję polskiego sektora handlowego silnie wpływają nieterminowe płatności. Z prośbą o wydłużenie terminu płatności faktury spotkało się bowiem aż 65 proc. polskich przedsiębiorców. Czym jest to spowodowane?

– Ponad połowa (59 proc.) respondentów biorących udział w naszym badaniu wskazało, że opóźnienia w płatnościach spowodowane są złą kondycją finansową kontrahentów. W związku z tym nie dziwi fakt, że 55 proc. przedsiębiorców stosuje przedpłatę. W tym zestawieniu Polska znajduje się w czołówce. Dla porównania, średnia europejska to 45 proc. Niestety, nie pozwala to jednak na dostateczne zabezpieczenie firmowych finansów – komentuje Krzysztof Krauze, prezes Intrum Justitia.

Nieterminowe płatności znacząco odbijają się nie tylko na kondycji finansowej przedsiębiorstw, ale również hamują inwestycję w rozwój firm. Według 20 proc. przedsiębiorców działających w sektorze sprzedaży hurtowej i detalicznej terminowe zapłaty za faktury pozwoliłby bowiem na zatrudnienie większej liczby pracowników.

Dobre, bo polskie

Polskie produkty coraz częściej podbijają zagraniczne rynki. Umacnia to naszą pozycję na arenie międzynarodowej i ukazuje, że rodzime przedsiębiorstwa mogą konkurować z wiodącymi, światowymi markami. Potwierdzają to statystyki – w porównaniu z ubiegłym rokiem eksport rodzimych towarów zwiększył się o blisko 9 proc. Jednak potencjał ten może nie zostać wykorzystany przez przedsiębiorstwa, które zmagają się z niewypłacalnością kontrahentów – a to z kolei może przyczynić się do tego, że rodzime firmy nie będą mogły w pełni wykorzystać zainteresowania rynków zagranicznych.

– Wielu przedsiębiorców obawia się o możliwość dalszego rozwoju swojej firmy. Szybsze zapłaty za wystawione faktury pozwoliłyby właścicielom przedsiębiorstw na inwestycje w rozwój eksportu, co z pewnością przyczyniłoby się do rozkwitu polskiego handlu. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby każdy przedsiębiorca odpowiednio zabezpieczył swoje firmowe finanse przed niewypłacalnością kontrahentów
– dodaje prezes Intrum Justitia.

Źródło: Intrum Justitia. Europejski Raport Płatności 2017; Raport Krajowego Rejestru Dłużników Sytuacja finansowa branży handlowej w obliczu zmieniającego się rynku; Raport Głównego Urzędu Statystycznego Rynek wewnętrzny w 2016 r. i dane Ministerstwa Rozwoju.


dodano: 2017-11-16 07:43:06