Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polski rynek IT rośnie

Wartość polskiego rynku informatycznego - jak wynika z najnowszego raportu Computerworld TOP200 - wyniosła w 2011 roku 31,3 mld zł. W porównaniu z rokiem 2010 przychody wzrosły o 2,3 mld zł, czyli o ponad 8%.

25 czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się debata na temat innowacyjności polskiej branży teleinformatycznej. Gośćmi byli Waldemar Pawlak (Wicepremier i Minister Gospodarki) oraz prezesi największych firm IT w Polsce. Podczas spotkania odbyła się premiera wyników tegorocznego raportu - Computerworld TOP 200.

Z raportu wynika, że sektor IT w Polsce odnotowuje stały wzrost przychodów. Największym odbiorcą są instytucje sektora publicznego. Wśród szefów firm teleinformatycznych przeważa optymizm.
     Prezentowane w raporcie wyniki świadczą, że sytuacja sektora zaczęła się stabilizować. Po załamaniu w roku 2009, w kolejnym roku udało się powiększyć przychody o 2,5 mld zł, a w ostatnim roku utrzymać trend wzrostowy. Nastroje szefów firm informatycznych nie odstają od tych wyników: można określić je jako co najmniej umiarkowane. Najwięcej ankietowanych firm koniunkturę na rynku uznało za dobrą (44%) oraz bardzo dobrą (3%). Niemal tyle samo określiło sytuację na rynku jako przeciętną (46%). Negatywne odczucia wobec stanu rynku ma łącznie 7% firm.

Najlepsi klienci

Przychody 350 firm uczestniczących w raporcie Computerworld TOP200 pochodzą z 15 sektorów gospodarki, które łącznie wydały na informatykę 10,6 mld zł w 2011 roku – 8% więcej niż rok wcześniej (to jedna trzecia całego rynku, za pozostałą część odpowiada sprzedaż konsumencka i małe firmy, nieobjęte badaniem). Według zestawienia, najwięcej na IT w 2011 roku wydała administracja – 2,4 mld zł, czyli o 17% więcej niż przed rokiem.

Perspektywiczni klienci

Perspektywicznym klientem branży IT jest sektor użyteczności publicznej, na czele z energetyką, która wciąż jest rynkiem regulowanym. Stopniowa liberalizacja sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na narzędzia, które pomogą prowadzić nowoczesny biznes, kontrolować koszty i obsługiwać klienta – mówi Adam Jadczak, redaktor prowadzący raportu Computerworld TOP200. – To zmusi energetykę do większych inwestycji w IT – dodaje. W 2011 roku ich wartość sięgnęła 804,5 mln zł, co dało roczny wzrost wydatków o 44%.
     Znacznie więcej niż energetyka wydają na IT sektory bankowości oraz telekomunikacji – każdy z nich ponad 1,6 mld zł. Ich inwestycje teleinformatyczne wzrosły odpowiednio o 7% i 13%. Niespodzianką jest spadek wydatków w sektorze MŚP. Według zestawienia Computerworld, wydatki sektora MŚP na IT spadły w 2011 aż o 24%. Wyniosły tylko 805 mln zł, podczas gdy w roku 2010 przekraczały 1 mld zł.

Konkurencja

Z raportu Computerworld TOP200 wynika, że co najmniej równie dobrze jak firmy informatyczne radzą sobie dystrybutorzy sprzętu: ABC Data, Action oraz AB. Z tej trójki największy wzrost, o 34%, odnotował Action zwiększając wartość sprzedaży na polskim rynku o 700 mln zł.

Prognozy na 2012

Badane firmy poproszono także o prognozę koniunktury w 2012 roku. Okazało się, że optymistów jest tyle samo co pesymistów. Poprawy sytuacji spodziewa się 49% firm uczestniczących w tegorocznym raporcie TOP200. Dominują jednak umiarkowani optymiści: 38% ankietowanych liczy, że sytuacja będzie nieco lepsza. 8% wskazało, że będzie lepsza.


Źrodło: Raport Computerworld TOP200, czerwiec 2012.

Raport Computerworld TOP200 tworzony jest od 1992 roku i stanowi najpełniejsze opracowanie na temat polskiego rynku teleinformatycznego. Zawiera szczegółowe dane finansowe, informacje rynkowe i komentarze analityków dotyczące ok. 400 dostawców nowoczesnych technologii. Najnowsza edycja powstała na podstawie danych z 2011 roku w oparciu
o metodologię, opracowaną we współpracy z firmą analityczną IDC.


dodano: 2012-06-25 15:07:29