Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polski rynek kapitałowy w centrum zainteresowania ekonomistów i inwestorów

Wczoraj w Warszawie (30.05. br.) rozpoczęła się konferencja CEE IPO Summit. Ponad 450 gości – spółek z regionu, inwestorów oraz ekspertów rynku kapitałowego spotkało się by dyskutować o polskim rynku kapitałowym, jego miejscu w Europie oraz szansach i zagrożeniach stojących przed krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Konferencję, rozpoczęło przemówienie Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów, który mówił o zainteresowaniu zagranicznych inwestorów polskim rynkiem i regionem Europy Środkowo Wschodniej.

     Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa podkreślił silną pozycję Polski na rynku kapitałowym, której przejawem są debiuty na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, nawet w tak trudnych czasach. Minister zwrócił uwagę na plan prywatyzacji, który zakłada upublicznianie spółek działających w różnych sektorach.

     Prezes GPW Ludwik Sobolewski mówił o czynnikach decydujących o sukcesie warszawskiej giełdy jako centrum finansowym regionu m.in. rozwoju polskiego rynku kapitałowego i dostosowywaniu strategii giełdy.

     We wstępie do panelu poświęconego szansom i zagrożeniom stojącym przed krajami Europy Środkowo Wschodniej reprezentujący Goldman Sachs Jim O’Neill, twórca pojęcia BRIC, mówił o miejscu krajów regionu w globalnej gospodarce. W kontekście zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych wspominał o szansie stojącej przed krajami regionu. „W minionej dekadzie kraje Europy Środkowo-Wschodniej miały porównywalny wpływ na światowy wzrost gospodarczy jak Indie. Kilka krajów z Europy Środkowo Wschodniej byłoby lepszymi kandydatami do członkostwa w strefie euro niż część krajów które obecnie używają wspólnej waluty” – powiedział Jim O’Neill.

    Po takim wstępie rozpoczął się panel skupiający ekonomistów z banków inwestycyjnych, którzy dyskutowali o wpływie globalnych zmian w gospodarce na kraje Europy Środkowo Wschodniej. Dyskusja dotyczyła możliwości inwestycyjnych w Polsce i innych państwach regionu, działań europejskiego banku centralnego i polityki fiskalnej poszczególnych państw.

     Podczas drugiego panelu dyskusyjnego, miejsca na scenie zajęli przedstawiciele giełd papierów wartościowych, którzy podkreślali zmiany w działalności rynków giełdowych na całym świecie. Wśród tematów przewodnich była współpraca poszczególnych giełd oraz wzajemne uzupełnianie swojej działalności. Paneliści uznali za istotne połączenie regionalnych możliwości giełd ze znajomością lokalnego rynku, nie rezygnując przy tym z międzynarodowego rozwoju.

     Ostatni panel pierwszego dnia skupił się na porównaniu pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią i innymi szybko rozwijającymi się regionami. Silna i rozwinięta baza inwestorów w Polsce, związana z rozwojem otwartych funduszy emerytalnych, a także szybki rozwój rynku kapitałowego, umożliwiły Polsce uzyskanie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych państw regionu. Co więcej odpowiednie regulacje, a także podejście do inwestycji zagranicznych dodatkowo wzmocniły pozycję Polski w CEE.

    Na konferencji został również zaprezentowany raport przygotowany przez analityków JP Morgan dotyczący rozwoju rynków kapitałowych w regionie Europy Środkowo Wschodniej. David Aserkoff, strateg rynku akcji omawiał jak problemy zadłużeniowe krajów strefy euro, spowolnienie w Stanach Zjednoczonych oraz niepewność co do zmian w Chinach wpływają na decyzje inwestorów. Jego zdaniem, powyższe czynniki wpływają na zwiększenie apetytu inwestorów na aktywa krajów rozwijających co przekłada się na zainteresowanie krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Zmiany te są wspomagane przez pozycję warszawskiej giełdy, która staje się regionalnym centrum finansowym i przyciąga oferty publiczne krajowych i zagranicznych spółek, stając się liderem pod względem liczby debiutów w regionie.

     Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów powiedział: “Polska stała się symbolem bezpiecznego przechodzenia przez kryzys. Planowane 2,5 proc. wzrostu w 2012 roku jest najwyższą prognozą spośród europejskich krajów. Jesteśmy najbardziej stabilną gospodarką w regionie i optymalnym miejscem do wszelkiego rodzaju inwestycji”.

     Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa powiedział: “Polską ambicją jest utrzymanie statusu lidera w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Trzy podstawowe filary polskiej pozycji na rynku kapitałowym to obecność w Warszawie globalnego kapitału, globalnych inwestorów i globalnych emitentów. Najważniejsze jest zaufanie, Polska dzięki stabilnej gospodarce jest magnesem dla zagranicznego kapitału ze wszystkich rynków od Azji po Stany Zjednoczone”.

     Ludwik Sobolewski, prezes GPW powiedział: “Organizacja konferencji CEE IPO Summit właśnie w Warszawie jest w pełni uzasadniona. Polski rynek kapitałowy jest ważnym mechanizmem dla całej polskiej gospodarki, stopniowo staje się też ważnym mechanizmem dla podmiotów z naszego regionu”

     CEE IPO Summit to konferencja, w którą zaangażowane są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, największe banki inwestycyjne oraz renomowane kancelarie prawne, współpracujące ze spółkami w procesie ofert publicznych i innych transakcji na GPW. Wydarzenie wspierają również Ministerstwo Skarbu Państwa, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Muzeum Narodowe w Warszawie.


dodano: 2012-05-31 13:03:27