Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polski rynek reklamowy wzrósł o 4,5 proc. w 2015 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. polski rynek reklamy w wartościach netto wzrósł o 4,5 proc., to jest o 326,1 mln zł wobec 2014 r. wynika z najnowszego raportu SMG Polska. Według raportu SMG druga połowa 2015 r. dla rynku reklamowego w Polsce okazała się znacznie lepsza od pierwszej. W rezultacie dynamika wydatków w całym 2015 r. sięgnęła 4,5 proc. Analitycy SMG szacują wartość polskiego rynku na ponad 7,647 mld zł.W 2015 roku wszystkie media z wyjątkiem prasy odnotowały dodatnią dynamikę przychodów reklamowych.

Najszybciej rosnącym medium był internet, który zanotował w 2015 roku 10,7% wzrostu, co oznacza przychody reklamowe netto większe o 171,5 mln złotych. Podobnie jak w poprzednich okresach raportowania w przypadku reklamy online najsilniejszym impulsem wzrostu jest wzrost wydatków na reklamę video online oraz reklamę mobilną, które rosną odpowiednio o 27 i 55,3%.
  • Budżety reklamowe przeznaczone na reklamę w radiu wzrosły o 8,4%, to jest o 50,1 mln złotych.
  • Reklama telewizyjna odnotowała 4,6% wzrostu uwzględniając wszystkie formy reklamy. Wartość rynku telewizyjnego wynosiła tym samym ponad 3 997 mln złotych.
  • Przychody reklamowe magazynów zmalały o 9,9%.
  • Wydatki na reklamę w prasie codziennej spadły o 11,1%, to jest o 35,1 mln złotych.
  • Reklama kinowa wzrosła o 4,6%.
W efekcie różnej dynamiki przychodów reklamowych poszczególnych klas mediów zmienia się ich udział w rynku reklamy. W 2015 r. spadły udziały reklamy prasowej i zewnętrznej. Udziały reklamy kinowej pozostały na poziomie z 2014 r. Mediami, których udziały w rynku reklamy wzrosły, były w 2015 r. telewizja, internet oraz radio.

Zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami systematycznie zwiększa się udział w torcie reklamowym telewizji linearnej oraz digitalu, które łącznie stanowiły w 2015 r. aż 75,6 proc.

Źródło: SMG - Rynek reklamy w Polsce w 2015


dodano: 2016-02-26 07:14:14