Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Polskie patenty w Europie

Liczba zgłoszeń patentowych składanych przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wzrosła o 19,7 proc. Według raportu EPO za 2018 rok, tempo wzrostu było jednym z największych w Europie i zdecydowanie przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich EPO, która wyniosła +3,8 proc.

Po raz kolejny motorem polskiej działalności patentowej i to w większym stopniu, niż w większości pozostałych państw europejskich, były uczelnie wyższe. Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców w EPO zajął Uniwersytet Jagielloński z 12 zgłoszeniami patentowymi, dalsze miejsca: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (6 zgłoszeń), Akademia Górniczo-Hutnicza (5 zgłoszeń) oraz ex aequo Politechnika Gdańska i Grupa Fakro (po 4 zgłoszenia).


Region warszawski znalazł się na czele polskiego rankingu regionalnego z 24,2% wszystkich zgłoszeń patentowych (spadek o 28% w porównaniu z poprzednim rokiem), wyprzedzając województwa: małopolskie (16,9%), pomorskie (9,8%), śląskie (8,8%) i dolnośląskie (8,3%).

W sumie w ubiegłym roku wnioskodawcy z Polski złożyli do EPO 534 zgłoszeń patentowych (446 w 2017 roku). W ujęciu ogólnym w 2018 roku do EPO wpłynęło 174 317 europejskich zgłoszeń patentowych, co stanowi wzrost o 4,6 proc. w porównaniu z 2017 rokiem. Liczba zgłoszeń z Chin wzrosła o 8,8 proc., co jest najniższym wynikiem od pięciu lat.

W czołówce państw, z których wpłynęły zgłoszenia, plasują się Stany Zjednoczone z 25 proc. ogólnej liczby zgłoszeń, następnie Niemcy, Japonia, Francja i Chiny.

Szczegółowe dane statystyczne oraz raport z działalności za 2018 rok dostępne są w rocznym raporcie EPO: www.epo.org/annual-report2018.


Źródło: Forum Akademickie


dodano: 2019-03-13 06:39:54