Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ponad 270 mln zł od FNP dla naukowców w 2017

Ponad 270 mln zł zamierza w tym roku przeznaczyć Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na wsparcie badań prowadzonych przez naukowców w Polsce. Ponad połowa tej kwoty zasili budżet programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, w ramach którego mają powstać w naszym kraju autonomiczne centra doskonałości.

Prowadzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 2015 r. program MAB ma umożliwić stworzenie wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych. Będą w nich prowadzone wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Adresatami programu MAB są wybitni uczeni z Polski i z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym ośrodkiem badawczym z zagranicy. Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej. Sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to ok. 35 mln zł, z możliwością powiększenia.

– Program Międzynarodowe Agendy Badawcze daje szansę na stworzenie w Polsce nowej jakości w uprawianiu nauki, wspieranie innowacyjności i na powstanie nowych miejsc pracy dla najlepszych uczonych. Projekt odniesie sukces tylko wtedy, gdy nowe instytucje naukowe tworzone będą wokół uczonych o znaczącym dorobku naukowym, we współpracy ze strategicznymi partnerami z zagranicy  – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Trzeci konkurs w programie zostanie ogłoszony w kwietniu br. Na złożenie wniosku naukowcy będą mieli czas do końca czerwca. Czwarty, ostatni nabór wniosków do programu będzie prowadzony od kwietnia do czerwca 2018 r. Łączny budżet projektu MAB wynosi ponad 526 mln zł. Środki te umożliwią powstanie do 10 jednostek realizujących MAB w Polsce wyłonionych w czterech konkursach.


Źródło: FNP. Fot. One HD. Na zdjęciu (od lewej) prof. Tomasz Wojtowicz i prof. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, zwycięzcy konkursu w programie MAB. Naukowcy otrzymali środki na stworzenie w Polsce Międzynarodowego Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop). W centrum będą prowadzone interdyscyplinarne badania m.in. z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii i fizyki półprzewodników.


dodano: 2017-02-16 07:14:27