Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Poprawa nastrojów konsumenckich

W lutym 2013 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich w porównaniu do ubiegłego miesiąca, zarówno w przypadku sytuacji bieżącej, jak i przyszłej - głosi komunikat GUS. Bieżący wskaźnik konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,9 p. proc. w stosunku do stycznia 2013 r. i wyniósł – 28,9. Tym samym wartość wskaźnika osiągnęła najwyższą wartość od sierpnia 2012 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 3,4 p. proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca i ukształtował się na poziomie – 37,5. Tak samo jak w przypadku BWUK, jest to najwyższa wartość wskaźnika od sierpnia ubiegłego roku.

Źródło: GUS, Koniunktura konsumencka* Luty 2013 r. - 22.02.2013

*) Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W lutym 2013 r. przeprowadzono 1 640 wywiadów w okresie 4-13. 02. 2013 r.
Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz 2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II). Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od – 100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003—styczeń 2004”.
Od czerwca 2004 r. wyniki badań publikowane są w miesięcznych „Informacjach sygnalnych”, a także zamieszczane na stronie internetowej GUS.dodano: 2013-02-22 14:30:32