Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Poprawa w obrotach handlu zagranicznego

Komunikat GUS za okres styczeń – lipiec br. informuje, że eksport w cenach bieżących wyniósł 343,6 mld zł, a import 369,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 11,1%, a import o 6,3%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 26,0 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 38,4 mld zł).

Z komunikatu GUS za okres styczeń – lipiec br.  wynika, że eksport w cenach bieżących wyniósł 343,6 mld zł, a import 369,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 11,1%, a import o 6,3%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 26,0 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 38,4 mld zł).
          Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 104,6 mld USD, a import 112,7 mld USD (w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku eksport obniżył się o 4,0%, a w import o 8,1%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 8,1 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 13,6 mld USD).
         Eksport wyrażony w euro wyniósł 80,5 mld EUR, import 86,6 mld EUR, ujemne saldo wyniosło 6,1 mld EUR, a przed rokiem 9,7 mld EUR (eksport zwiększył się o 3,0%, a import obniżył się o 1,5%).
         Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 44,3 mld zł (minus 13,5 mld USD, minus 10,4 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 28,1 mld zł (minus 8,6 mld USD, minus 6,6 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 46,3 mld zł (14,1 mld USD, 10,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 50,1 mld zł (15,2 mld USD, 11,7 mld EUR). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 82,8% (w tym UE 76,5%), a w imporcie 64,4% (w tym UE 57,6%), wobec odpowiednio 85,1% (w tym UE 78,7%) i 67,8% (w tym UE 60,5%) w analogicznym okresie ub. roku.
          Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,6 pkt i wyniósł 25,5%, a w imporcie – o 0,8 pkt i stanowił 21,4%. Dodatnie saldo wyniosło 8,3 mld zł (2,5 mld USD, 1,9 mld EUR), wobec 3,4 mld zł (1,1 mld USD, 0,8 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku.
          Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, na Ukrainę, do W. Brytanii, na Słowację, do Niderlandów, Republiki Czeskiej, Niemiec, Francji i Szwecji, a importu z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin, Niderlandów, Republiki Czeskiej, Belgii i Niemiec. Natomiast spadek obrotów w eksporcie odnotowano z Włochami, a w imporcie z Wielką Brytanią, Francją i Włochami.
          Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. roku 67,2%) i 68,2% importu ogółem (odpowiednio 66,5%).

Źródło: GUS

dodano: 2012-09-12 14:20:43