Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Portret frankowicza

Biuro Informacji Kredytowej przekazuje najbardziej aktualne dane zbiorcze dotyczące tego, kim jest statystyczny frankowicz i jak sumiennie reguluje raty kredytu we frankach. Ze stanu na marzec 2016 r. liczba czynnych kredytów we frankach wynosi 534,9 tys. A  łączna liczba kredytobiorców frankowych 907,6 tys. osób.

Na tę
łączną liczbę kredytobiorców frankowych składa się:
    •    454,3 tys. – liczba kobiet,
    •    453,3 tys. - liczba mężczyzn,
    •    96,6 proc. (877 tys.) osób – terminowo spłaca swój kredyt we frankach,
    •    3,4 proc. osób ma przeterminowany kredyt we frankach (30,7 tys. osób).

232 tys. osób – ma tylko kredyt mieszkaniowy we frankach, co stanowi 26 proc. ogółu osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku.

675 tys. osób – ma zarówno kredyt mieszkaniowy we franku jak i inne kredyty, stanowią oni 74 proc. ogółu osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku:
    •    95 proc. osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku terminowo spłaca wszystkie swoje kredyty  (866 tys. osób),
    •    5 proc. osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku ma przeterminowane kredyty, w tym kredyt mieszkaniowy we franku (to tylko 42 tys. osób),
    •    0,6 proc. osób z ogółu kredytobiorców frankowych ma 10 i więcej czynnych kredytów.

136,8 mld zł - wartość czynnych kredytów mieszkaniowych (saldo do spłaty) we frankach (dane na marzec 2016).
163,2 mld zł - wartość wszystkich czynnych kredytów (saldo do spłaty) osób z kredytem mieszkaniowym w CHF (dane na marzec 2016)

Portret kredytobiorcy frankowego
    •    66 proc. osób posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach pochodzi z Pokolenia X. Są to osoby urodzone w latach 1967 – 1981
    •    18% osób posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach mieszka w aglomeracji warszawskiej
    •    kredytobiorcy z Pokolenia X posiadają 74 proc. wartości wszystkich kredytów we frankach
    •    osoby z Pokolenia X mają oprócz kredytów mieszkaniowych (we franku i kredytu mieszkaniowego w innych niż CHF, jeszcze inne czynne kredyty do spłaty na kwotę 6,45 mld zł.)

Kolejne pokolenia kredytobiorców, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy we franku to:

    •    25 proc. i druga w kolejności dominująca grupa pochodzi z Pokolenia osób dojrzałych - są to osoby urodzone w latach 1948-1966
    •    2 proc. – seniorzy (ur. przed 1948)
    •    7 proc. – młodzi tj. osoby z Pokolenia Y (ur. 1982 – 1995).

Źródło: BIK SA. Stan na marzec 2016 r.

Biuro Informacji Kredytowej SA gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. BIK jako największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych, posiada w swojej bazie informacje o 135 mln rachunków należących do 23 mln klientów indywidualnych. Poprzez internetowy portal www.bik.pl umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK pomaga chronić się przed wyłudzeniem kredytu lub opóźnieniem w spłacie. BIK spełnia rolę społeczną, inicjując akcję edukacyjną Nieskradzione.pl, której celem jest uświadomienie potrzeby ochrony swoich danych osobowych. Biuro wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.  
dodano: 2016-05-30 07:43:24