Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Powinniśmy zabiegać o konkurencyjność naszej gospodarki

Wystąpienie Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP
podczas Gali wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

5 czerwca 2013 roku, w nowym Centrum Konferencyjno-Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, odbyła się Gala XI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP podczas której Prezydent Bronisław Komorowski wręczył statuetki nagrody wybranym przez siebie laureatom.Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP została ustanowiona przez Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 roku i przyznawana była do 2005 roku. Bronisław Komorowski w 2011 r. zdecydował się kontynuować jej przyznawanie.Szanowni Państwo,

po pierwsze serdecznie gratuluje wszystkim nominowanym, wszystkim dzisiaj odznaczonym, wyróżnionym na wszelkie sposoby firmom. Dziękuję w sposób szczególny dlatego, że spotykamy się dnia następnego po świecie polskiej wolności. Można z niewielką przesadą powiedzieć, że wczoraj w Warszawie było święto wolności politycznej, a dzisiaj tu, w Poznaniu, jest święto wolności gospodarczej, ekonomicznej. Doskonale wiemy, że te dwie wolności się wzajemnie wspierają i nieodzownie występują w parze. Nie ma wolności ekonomicznej bez swobody myślenia w kategoriach demokratycznych, nie ma demokracji bez wolnego rynku. Do tego dochodzimy pod wpływem i bolesnych doświadczeń bankructwa poprzedniego systemu, jak i pod wpływem pozytywnych doświadczeń zbudowania wolności gospodarczej w naszym kraju i pod wpływem doświadczenia, jakim jest sukces polskiej gospodarki, która się skutecznie broniła przed kryzysem ekonomicznym w strefie euro w całym świecie zachodnim i oby tak zostało.
    Chce serdecznie podziękować wszystkim polskim firmom, szczególnie tym, które były zgłoszone do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP za to, że mają swój ogromy udział właśnie w skutecznej obronie polskiej gospodarki przed zjawiskami od nas niezależnymi, negatywnymi zjawiskami zachodzącymi w gospodarce świata zachodniego.
    Chcę Państwu powiedzieć, że mam ogromną satysfakcję ile razy spotykam się gdzieś z wyrazami uznania, szacunku, a czasami zazdrości w kontaktach międzynarodowych. Polska ma dziś opinię już nie tylko państwa i narodu ludzi dzielnych, ale również ludzi zaradnych i pracowitych. Tak jesteśmy postrzegani na świecie, dziś docenia się polską pracowitość, polską kreatywność, polską odwagę właśnie w prowadzeniu działalności gospodarczej, polską zgodę i determinację w budowaniu konkurencyjnej gospodarki Polski. Chce Państwu powiedzieć, że to świadczy o tym, że słuszna była droga do głębokich zmian politycznych w naszym kraju 24 lata temu. To dowodzi również tego, że możemy i powinniśmy w dalszym ciągu zabiegać o utrzymanie tej konkurencyjności bo przecież kraje europejskie ogarnięte dzisiaj kryzysem gospodarczym z niego wyjdą.
    W moim przekonaniu wyjdą z głęboko zmienionymi mechanizmami życia gospodarczego, zmienionymi przepisami prawa, wyjdą bardziej konkurencyjne. Jeśli chcemy utrzymać naszą konkurencyjność, od której zależą nasze szanse na eksport towarów, jeśli chcemy utrzymać naszą pozycję w świecie biznesu i w świecie polityki, jeśli chcemy, żeby do Polski także spływał kapitał tworzący tutaj miejsca pracy musimy dbać o konkurencyjność naszej gospodarki w stosunku do tych krajów, które będą poprawiały swoją konkurencyjność wychodząc z obecnego głębokiego kryzysu gospodarczego.
    W tym całym procesie ogromną rolę będą musiały odgrywać przedstawicielstwa wszystkich polskich firm, związki, organizacje pracodawców. Będą musiały odgrywać swoją istotną rolę firmy walczące na rynkach zewnętrznych, walczące o pozycje na rynku polskim. I z góry serdecznie zachęcam do tego wysiłku, do podtrzymania wspólnej szansy jaką jest możliwość utrzymania stałego wzrostu gospodarczego zarówno wtedy, kiedy reszta Europy jest pogrążona w kryzysie, jak i wtedy, kiedy reszta Europy będzie z kryzysu wychodziła i będzie się rozwijała coraz bardziej dynamicznie.
    Jest pewna specyfika polskich firm, ona do pewnego stopnia także znalazła odbicie tutaj, w tych nominacjach i nagrodach. Ja przynajmniej tej specyfiki dotknąłem dzisiaj zwiedzając wystawy tutaj, na Targach Poznańskich. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć o pewnym zjawisku ważnym z punktu widzenia przyszłości rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Tutaj na Targach, wydawałoby się że w takiej wąskiej i trudnej dyscyplinie, jaką jest wystawa poświęcona obróbce metali, skrawaniem i innymi urządzeniami, mogłem spotkać całą masę polskich firm rodzinnych. Firmy rodzinne – ich pojawienie się wydaje się z jednej strony czymś absolutnie naturalnym, normalnym i pozytywnym, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że oznacza to przełamywanie różnego rodzaju uprzedzeń, różnego rodzaju negatywnego mentalnego pojmowania gospodarki. To tutaj, w Wielkopolsce można wytłumaczyć w sposób najlepszy ze względu na bogatą tradycję gospodarności i trwania firm rodzinnych, które przez pokolenia budowały zarówno swoją pozycję, jak i przez pokolenia budowały zamożność tego regionu. Inaczej się myśli o własnych pieniądzach, inaczej myśli się o własnym przedsiębiorstwie jeśli się je widzi i planuje w perspektywie dłuższej niż własne życie, niż doraźna koniunktura gospodarcza.
    Wydaje mi się, że powinniśmy uczynić wielki wysiłek, aby umocnić tą dobrą, zdrową tendencję do powstawania, rozwijania się i zdobywania coraz mocniejszej pozycji przez firmy rodzinne. To nie są najczęściej największe firmy w Polsce. Ale jest ich coraz więcej i coraz większą zyskują siłę i znaczenie. Ilość firm rodzinnych, wg mnie, bardziej pasuje do pewnego modelu mentalnego Polaków. Jak wiadomo spółki nigdy nie cieszyły się nadmiernym zaufaniem i zdolnością do działania, a zawsze ten element powiązania własności z konkretnym właścicielem, z konkretną rodziną, zawsze było trochę łatwiejsze.
    Chcę podkreślić również to, że to jest też droga do wywoływania jak najdalej idącego zainteresowania, jak najdalej idącego zaangażowania w rozwój firm, może czasami bardziej ostrożny, może mniej drapieżny, ale jednak rozwój.
    Chciałbym bardzo więc serdecznie prosić wszystkich o budowanie dobrego klimatu dla rodziny – czym się zajmuje od pewnego czasu – także poprzez zachęcanie do rodzinnej przedsiębiorczości, rodzinnej zaradności i rodzinnego myślenia w kategoriach pokoleń. Bo przecież wolna Polska, która dzisiaj ma 24 lata, wolny rynek też niewiele mniej, to już jedno pokolenie. Idą następne pokolenia dorastające w warunkach normalności. Normalność to także wolny rynek, normalność to także przekazywanie dorobku własnego życia dzieciom, wnukom i prawnukom. Zakładamy optymistyczną wizję rozwoju Polski, bezpiecznej, nienarażonej na jakieś wielkie tąpnięcia politycznej natury bo Europa jest dzisiaj bezcennym źródłem naszego bezpieczeństwa, nasz udział w integracji europejskiej. Zakładamy optymistyczne scenariusze życia polskich rodzin, zakładajmy również i budujmy pozytywne, optymistyczne scenariusze budowania przedsiębiorczości w Polsce m.in. – nie wyłącznie – ale właśnie o firmy rodzinne.
    Gratuluje wszystkim i wszystkim dziękuję. Firmom państwowym także – myślę o KGHM i innych firmach, to są dzisiaj sztandary polskiej przedsiębiorczości, sztandary polskiej gospodarki, które odgrywają ogromną rolę także z punktu widzenia tworzenia dobrych szans na rynkach zewnętrznych - dla wszystkich mniejszych, także dla firm rodzinnych. (czerwiec 2013)

Na zdjęciach: Prezydent Bronisław Komorowski podczas wystąpienia po wręczeniu statuetek Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i migawki z uroczystej Gali XI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w nowym Centrum Konferencyjno-Kongresowym MTP w Poznaniu.
Fot. Andrzej Grzyciński / KPRP


dodano: 2013-06-28 12:20:02