Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Powrót na GPW


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że Rada Giełdy 17 lipca br. podjęła decyzję o powołaniu byłego Prezesa GPW na stanowisko Prezesa Rady Giełdy. Kandydaturę Wiesława Rozłuckiego zgłosił dotychczasowy Prezes, prof. Leszek Pawłowicz. Profesor Pawłowicz złożył równocześnie rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Rady. Dr Wiesław Rozłucki został powołany do Rady na wniosek jednego z akcjonariuszy mniejszościowych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 21 czerwca br.Dr Wiesław Rozłucki ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (SGH, dawniej SGPiS) w 1970 r. Uzyskał tytuł doktora geografii ekonomicznej w 1977 r. Stypendysta British Council w London School of Economics w latach 1979-80. W latach 1990-91 był doradcą Ministra Finansów, a następnie dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991-2006 Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1994 do 2006 roku pełnił funkcję członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 1994 do 2006 roku był Członkiem Rady Wykonawczej Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych – FESE oraz Komitetu Roboczego Światowej Federacji Giełd – WFE. Obecnie jest przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz członkiem powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk. Wiesław Rozłucki jest członkiem rad nadzorczych spółek publicznych m.in. Banku BPH, Telekomunikacji Polskiej i TVN, a także doradcą banku inwestycyjnego Rothschild oraz funduszu private equity Warburg Pincus International. Od 2011 r. przewodniczy Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim L’Ordre National du Merite.


***
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

Źródło: GPW w Warszawie. Fot. Wojciech Grzędziński / KPRP


dodano: 2013-07-18 11:10:49