Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Powstanie Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM) tworzyć mają Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, a także większość gmin i miast wchodzących w ich skład. Dzięki temu w latach 2014-20 będą mogły ubiegać się o ok. 800 mln zł z UE na inwestycje w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).


Na sesji Komisji Finansów Urzędu Miasta łodzi poinformowano, że stowarzyszenie będzie się składało z 32 jednostek samorządu terytorialnego z terenu czterech powiatów. Decyzje o członkostwie podejmują rady, a na razie deklaracje złożyło 30 jednostek. Funkcję Prezesa pełnić będzie Prezydent Miasta Łodzi.

Główne obszary zainteresowań ŁOM to transport, gospodarka niskoemisyjna oraz rewitalizacja. Najważniejsze zadania na najbliższy czas dla Stowarzyszenia to wskazanie projektów do dofinansowania unijnego oraz konkurs na 90 mln zł pochodzących z Funduszu Społecznego.

13 lutego br. w UMŁ odbędą się konsultacje społeczne w sprawie założeń do Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Plan działań musi powstać do czerwca 2014 roku, natomiast w listopadzie br. planuje się zawarcie umowy Stowarzyszenia z Zarządem Województwa.


Źródło: Urząd Miasta Łodzi


dodano: 2014-02-12 09:48:34