Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Powstanie Wschodnia Magistrala Kolejowa

Wschodnia Magistrala Kolejowa połączy najważniejsze miasta Wschodniej Polski. Jest szczególną koncepcją modernizacji istniejących linii kolejowych łączących ze sobą miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, tj. Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Łączna wartość wszystkich prac inwestycyjnych Wschodniej Magistrali Kolejowej, zgodnie z informacją PKP PLK SA, przekroczy 6,5 mld zł.Podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu podniesienie parametrów technicznych i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie prędkości oraz przepustowości infrastruktury kolejowej położonej w obrębie Magistrali Wschodniej i jej najbliższym otoczeniu.

– Inwestycje tworzące tzw. Magistralę Wschodnią przyczynią się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów. Liczymy także, że atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. Spowoduje to odciążenie dróg, a w konsekwencji ograniczy negatywne oddziaływanie transportu samochodowego na środowisko – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Dzięki planowanym inwestycjom poprawi się jakość infrastruktury kolejowej pomiędzy miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej, co wpłynie na poprawę dostępności transportowej makroregionu Polski Wschodniej. W rezultacie planowanych inwestycji zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna makroregionu, co przełoży się na jego szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców Polski Wschodniej.

– Kolej na Podkarpaciu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wpłyną na atrakcyjność regionu, dając większe możliwości dla rozwoju gospodarki i korzystniejsze warunki dla rozwoju turystyki. Zmodernizowana i nowa infrastruktura kolejowa pozwoli na tworzenie realnej alternatywy dla samochodów i budowanie zintegrowanych centrów przesiadkowych – powiedział Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski.

Ponadto, zmodernizowana w wyniku interwencji Magistrala Wschodnia przyczyni się do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. Spowoduje to odciążenie dróg oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko.

Dzięki efektywnie zainwestowanym środkom zwiększy się dostęp do głównych makroregionalnych i zewnętrznych rynków prac oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Ważnym rezultatem inwestycji kolejowych będą bardziej efektywne i opłacalne przewozy towarowe.

– Podróżni wygodniej pojadą m.in. pomiędzy Rzeszowem a Ocicami, na trasie Dębica – Padew, Boguchwała – Czudec, Jasło – Nowy Zagórz, oraz na linii E30 z Krakowa do Rzeszowa. Odnowiona będzie stacja w Rzeszowie, nowy przystanek Rzeszów Zachód, które zyskają nowe, dogodne połączenie kolejowe z lotniskiem w Jesionce. Podkarpacie zyska również dogodne połączenia z większymi miastami w Polsce dzięki realizacji inwestycji w ramach Magistrali Wschodniej – podkreślił Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Obok graficzny przebieg Magistrali Wschodniej, która obejmuje ciąg: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów, wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce.

Prace inwestycyjne w ciągu Magistrali Wschodniej planowane w perspektywie finansowej 2014-2020 będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi CEF, środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia 2014-2020 (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4 projekty) oraz Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (2 projekty). Zgodnie z informacją PKP PLK SA łączna wartość wszystkich projektów przekroczy 6,5 mld zł.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju. Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie


dodano: 2016-11-03 07:44:44