Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Pozytywny bilans w handlu zagranicznym


W 2018 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 8,2 proc., osiągając 223,6 mld euro, zaś import o 10,7 proc., uzyskując 228,2 mld euro
wynika z ostatecznych danych GUS. Tym samym, w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku br., ubiegłoroczne tempo wzrostu było wyższe od oczekiwanego o 1,2 pkt. proc. po stronie eksportu i  o 1 pkt. proc. w kategorii importu.

W rezultacie deficyt obrotów towarowych był o prawie 0,5 mld euro niższy niż pierwotnie zakładano i wyniósł ok. 4,6 mld euro. Eksport towarów wyrażony w złotówkach zwiększył się o 7,8 proc., do 951,3 mld zł, a import o 10,3 proc., osiągając 970,8 mld zł. Deficyt obrotów wyniósł 19,5 mld zł.

Wysoką dynamikę naszych obrotów towarowych udało się utrzymać pomimo wysokiej bazy odniesienia z 2017 r. oraz w okresie spowolnienia światowego PKB o 0,2 pkt. proc. (do poziomu 3,6 proc.) oraz handlu światowego o 1,8 proc. (do poziomu 3,7 proc.). 

Korekta in plus eksportu to efekt weryfikacji jego wartości do krajów UE (wzrost o 9 proc. do poziomu 180,3 mld euro, czyli o 1,6 pkt. proc. szybciej niż zakładano). Najbardziej (w ujęciu bezwzględnym) zwiększył się eksport do Niemiec (o 6,3 mld euro), Niderlandów (o 1 mld euro), Czech (o 0,96 mld euro) oraz Francji (o 0,86 mld euro). Udział UE w całkowitym polskim eksporcie wyniósł 80,6 proc., czyli w porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie się zwiększył (o 0,6 pkt. proc.).

Natomiast sprzedaż polskich towarów do krajów WNP zwiększyła się o 8,1 proc. (do 13,6 mld EUR). Pod względem wzrostu eksportu dominowały trzy rynki: Rosja (wzrost o ok. 585 mln euro), Ukraina (o ok. 190 mln euro) oraz Białoruś (o ok. 120 mln euro). Udział WNP w eksporcie do Polski utrzymał się na poziomie zeszłorocznym, czyli 6,1 proc. 

W kategorii importu, wyższy niż pierwotnie szacowano, wzrost zanotowano w krajach UE (o 7,8 proc., do 134 mld euro). W pozostałych krajach rozwiniętych wzrósł o 8,3 proc., do 16,4 mld euro) oraz rynków słabiej rozwiniętych spoza WNP (o 13,2 proc., do 55,8 mld euro). Z kolei wolniejszy z rynków WNP – wzrost o ok. 27 proc., do 21,8 mld euro.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2019-08-02 06:51:43