Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Pracodawcy wierzą w ożywienie dialogu społecznego

Sejm przyjął 24 lipca poprawki Senatu do ustawy o dialogu społecznym, przygotowanej i uzgodnionej przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to pierwszy krok w kierunku odbudowania skuteczności dialogu społecznego.

Rada Dialogu Społecznego zastąpi Trójstronną Komisję. Rotacyjne przewodniczenie w Radzie poszczególnych stron przełoży się na większe ich zaangażowanie w prace, a także konieczność wspólnego, długoterminowego planowania prac. Wzmocniony zostanie obowiązek konsultowania projektów ustaw, strategii i programów rządowych. Zakłada się też większą jawność prac Rady, łącznie z rocznym oficjalnym sprawozdaniem z działalności przed parlamentem. Wprowadzenie mechanizmu głosowania większościowego uniemożliwi z kolei blokowanie efektów wspólnych prac przez jedną organizację.

– Sama ustawa nie załatwi jednak wszystkiego, potrzebne jest rzeczywiste zaangażowanie i konstruktywne podejście wszystkich stron. Mamy przed sobą ogromną szansę, aby ożywić i wzmocnić skuteczność dialogu społecznego. Trzeba tę szansę dobrze wykorzystać
– komentuje Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.


Źródło: Konfederacja Lewiatan


dodano: 2015-07-27 08:36:24