Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Prawie 550 mln zł dla przedsiębiorców

Zarządy województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. W kujawsko-pomorskim kwota wsparcia wyniesie ponad 247 mln zł, a w lubskim ponad 300 mln zł. Łączna kwota powierzonych w zarządzanie środków wynosi 548,406 mln zł, w tym 461,522 mln zł ze środków unijnych, zaś 86,884 mln zł stanowi wkład krajowy.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dystrybuował te środki poprzez sieć pośredników finansowych w regionach, korzystając z doświadczenia w organizowaniu takiej formy wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej.

Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do tej pory dziesięć regionów: pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, lubelskie, podkarpackie i podlaskie. Pod koniec marca do tego grona dołączyły kolejne dwa województwa: kujawsko-pomorskie i lubuskie. Umowy zostały zawarta na okres od marca 2017 r. do grudnia 2023 r.

Za pomocą instrumentów finansowych wspierane będą przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. Wsparcie uzyskają projekty ułatwiające wejście na rynek nowo powstałym przedsiębiorstwom o wysokim potencjale gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych. Na dofinansowanie mogą również liczyć projekty ukierunkowane na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierające ekspansję MŚP na rynkach zagranicznych, a także przyczyniające się do podniesienia produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wsparcie powinno przyczynić się nie tylko do poprawy sytuacji na rynku pracy – m.in. dzięki aktywizacji osób bezrobotnych poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnych pożyczek na założenie własnej działalności gospodarczej, ale także do rozwoju przedsiębiorczości w regionach. Przedsiębiorcy będą mogli również otrzymać wsparcie na badania i innowacje, a także inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia. Wspierane będą również inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko np. projekty skierowane na wzrost efektywności energetycznej budynków.


Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego


dodano: 2017-04-05 07:04:39