Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Premier Beata Szydło o rozwoju polskiego rolnictwa i ochronie środowiska

Podczas ostatniego dnia przeglądu resortów premier Beata Szydło rozmawiała z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz ministrem środowiska Janem Szyszko o planach ich instytucji na 2017 rok. Premier Szydło poinformowała, że Ministerstwo Środowiska ma bardzo ambitne plany na kolejne lata związane z organizacją licznych konferencji międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska, a resort rolnictwa plany systemowe i organizacyjne zmian wybiegających poza rok 2017.Minister Jan Szyszko zaznaczył, że Polska posiada bardzo bogate zasoby energetyczne: złoża węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu łupkowego i zasoby geotermalne, na których może opierać się bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy. Zaznaczył również, że Polska ma zasoby przyrodnicze unikatowe na skalę Europy, które chroni m.in. Puszczę Białowieską i ma program jej ratowania.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że w ubiegłym roku udało się rozwinąć eksport na 27 rynkach rolnych. Dodał, że w 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie sprzedaży polskich jabłek do Chin, co stanowi sukces resortu rolnictwa. Minister Jurgiel podkreślił, że we wrześniu ubiegłego roku rząd podjął decyzję o wypłacie zaliczek na dopłaty dla rolników w wysokości 70%, co stanowiło duże wsparcie dla producentów. Ponadto, szef resortu rolnictwa wymienił szereg ustaw, które polepszają warunki prowadzenia działalności przez rolników, m.in. ochronę polskiej ziemi przed wykupem. Krzysztof Jurgiel zaznaczył również, że po raz pierwszy za rozwój obszarów wiejskich będzie odpowiadał cały rząd w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


Źródło: Premier.gov.pl. Fot. P. Tracz / KPRM


dodano: 2017-02-07 07:46:59