Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Premier Pawlak ambasadorem

W samo południe, 10 maja 2012 roku, w sali "Pod Kopułą" w Ministerstwie Gospodarki, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak został uhonorowany tytułem Pierwszego Honorowego Ambasadora Targów. Wyróżnienie przyznaje Polska Izba Przemysłu Targowego za rolę i zaangażowanie osób ze świata biznesu, nauki lub polityki, przyczyniających się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów.
     Andrzej Byrt, prezes rady PIPT, wręczając wyróżnienie premierowi Waldemarowi Pawlakowi, podkreślił jego szczególne zasługi  w popularyzacji znaczenia targów w gospodarce, jego osobiste uczestnictwo w najważniejszych imprezach targowych w Polsce, a także poparcie dla branży targowej we współpracy z administracją państwową, samorządową i w partnerstwie publiczno-prywatnym. Przy okazji premier Pawlak zgodził się objąć inicjatywę PIPT swoim patronatem.
     Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie tytułu honorowego "Ambasador Targów 2011" prezydentowi Kielc Wojciechowi Lubawskiemu. W uzasadnieniu wyróżnienia prezes Byrt podał, że kapituła przyznała wyróżnienie prezydentowi Lubawskiemu za protargową politykę samorządową, stwarzającą sprzyjające warunki dla rozwoju ośrodka targowego w Kielcach, drugiego pod względem wielkości w Polsce.
     Jak mówi pomysłodawca projektu Adam Gabrysiak, wiceprezes Izby - Nadanie tytułu honorowy "Ambasador Targów" ma na celu wyjście poza środowisko Izby i uhonorowanie tych, którzy nie czerpią zysków z organizacji imprez targowych ale promują i wspierają ich ideę.

    

dodano: 2012-05-10 13:15:31